Shutterstock

Satelliitit paljastivat maapallon vihertyvän

Metsitys ja käytössä olevan maatalousmaan kasvu ovat suurentaneet maapallon kasvipeitteistä alaa viisi prosenttia vuoden 2000 jälkeen.

Viimeisten 20 vuoden aikana Maa on muuttunut vihreämmäksi. Istuttamalla puita, perustamalla peltoja ja kehittämällä viljelyä on viherretty laajoja alueita, ja kasvipeitteisen ympäristön osuus on nykyään viitisen prosenttia suurempi kuin vuosituhannen vaihteessa.

Muutos vastaa Amazonin sademetsän kokonaispinta-alaa.

Myönteisen uutisen taustalla on tutkimus, jossa käytiin läpi Nasan Terra- ja Aqua-satelliittien välittämiä kaukokartoitustietoja.

Satelliittien varustukseen kuuluvat MODIS-nimiset spektroradiometrit ovat kahden viime vuosikymmenen ajan seuranneet maapallon kasvipeitteisyyden kehitystä kuvaamalla kaikki maanosat joka ainoa päivä.

Pohjoinen pallonpuolisko tulee vehmaammaksi

Kuinka paljon vihreää on tullut lisää?

Etelä-Amerikan ja Afrikan eteläosien sademetsät supistuvat. Päiväntasaajan pohjoispuolella kasvipeite sen sijaan lisääntyy. Eniten 20 vuodessa ovat vihertyneet Kiina ja Intia.

Väriasteikko osoittaa, kuinka paljon vihreiden alueiden määrä on kasvanut vuodesta 2000.

NASA Earth Observatory & Zhu Tao/Ritzau Scanpix

Ehkä hieman yllättävästi maapalloa ovat vihertäneet eniten väkiluvultaan suurimmat maat Kiina ja Intia. Kumpikin on sekä kehittänyt maatalouttaan että kasvattanut puidensa määrää.

Etenkin Kiina on toteuttanut mittavia istutushankkeita ja nostanut näin metsien osuuden pinta-alastaan lähes 22 prosenttiin.

Mittavat istutusohjelmat ovat kasvattaneet Kiinan metsiä niin, että maan pinta-alasta jo vähän yli viidesosa on niiden peitossa.

© NASA Earth Observatory & Zhu Tao/Ritzau Scanpix

Tutkijoiden mukaan kasvipeitteisyyden muutos tulee ottaa huomioon ilmastomalleissa, sillä kasvit toimivat hiilivarastona. Ilman hiilidioksidilla taas on tärkeä osa lämpenemisessä.