Shutterstock
Vesipula

Mitä on ilmaston lämpeneminen ja mitkä ovat sen seuraukset?

Mitä ilmaston lämpeneminen tarkoittaa? Ja miten se vaikuttaa ilmastonmuutokseen? Lue lisää ilmiöstä, johon voimme itse vaikuttaa ja joka vaikuttaa puolestaan voimakkaasti ilmastoon ja elämään maapallolla.

Ilmaston lämpeneminen on osa ilmastonmuutosta, joka on meneillään kaikkialla maailmassa. Mitä ilmaston lämpeneminen tarkoittaa ja mitä seurauksia sillä on?

Mitä ilmaston lämpeneminen tarkoittaa?

Ilmaston lämpeneminen on osa ilmastonmuutosta, joka vaikuttaa kaikkialla maapallolla.

Ilmaston lämpeneminen johtuu kasvihuonekaasujen kertymisestä ilmakehään. Kasvihuonekaasut imevät itseensä ja säilyttävät Maan lämpösäteilyä, mikä nostaa maapallon lämpötilaa. Ilmiötä kutsutaan kasvihuoneilmiöksi.

Ihmisen toiminta kiihdyttää ilmaston lämpenemistä kasvihuonekaasupäästöjen kautta. Kasvihuonekaasu hiilidioksidin päästöt ilmakehään kasvavat pääasiassa teollisuuden vaikutuksesta. Samalla metsien hakkuut lisääntyvät, mikä tarkoittaa sitä, että maapallolla on vähemmän puita sitomassa hiilidioksidia itseensä.

Suurin osa tutkijoista on yhtä mieltä siitä, että ihmisen toiminta on ilmaston lämpenemisen pääasiallinen syy.

Ilmaston lämpenemisellä on erilaisia seurauksia riippuen siitä, kuinka paljon lämpötila nousee. Seuraukset vaihtelevat pienistä katastrofaalisiin. Jos ilmaston lämpenemistä ei saada hidastettua tai vähennettyä, sillä on vakavat seuraukset koko planeetalle.

Milloin tutkijat havaitsivat ihmisen vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen?

Ilmaston lämpenemisen tutkimus ei ole mikään uusi ilmiö. Jo vuonna 1896 ruotsalaistutkija Svante Arrhenius yhdisti hiilen polttamisen ilmaston lämpenemiseen.

Hän ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut huolissaan ilmiöstä ja näki sen ennen kaikkea myönteisenä asiana.

Ilmaston lämpeneminen tekisi kylmistä alueista lämpimämpiä ja mukavampia asua. Lisäksi lämpimämpi ilmasto toisi mukanaan suurempia satoja, joilla voitaisiin ruokkia suurempi määrä ihmisiä. Arrhenius laski, että ilmaston lämpeneminen tapahtuisi paljon nykyistä hitaammin – hänen aikajanansa ulottui tuhansien vuosien päähän.

Nykyään tutkijat ovat tietoisia ilmiön monista kielteisistä vaikutuksista.

Mitkä ovat ilmaston lämpenemisen vaikutukset?

Ilmaston lämpeneminen on jo vaikuttanut maailman keskilämpötiloihin.

Ilmaston lämpenemisen vaikutuksia arvioitaessa tutkijat käyttävät vertailukohtana vuosia 1850–1900. Tutkijat ovat osoittaneet, että kyseisen ajankohdan jälkeen ilmasto on lämmennyt 0,2 astetta vuosikymmentä kohti.

Vuosien 2009 ja 2018 välinen vuosikymmen oli noin 0,93 astetta lämpimämpi kuin viiteajanjakso. Lämpötilan nousu ei kenties kuulosta kovin suurelta, mutta se vaikuttaa merkittävästi sekä ihmisiin että eläimiin.

Joillakin alueilla lämpötila nousee toisia nopeammin. Esimerkiksi useilla arktisilla alueilla lämpötila nousee paljon nopeammin kuin muualla.

Kun ilmasto on lämmennyt kaksi astetta vuosien 1850-1900 tasosta, ollaan niin kutsutussa käännekohdassa, jossa ilmaston lämpenemisellä alkaa olla entistä laajempia seurauksia. Ikirouta sulaa, mikä vapauttaa ilmaan entistä enemmän kasvihuonekaasuja. Se taas nopeuttaa lämpenemistä, mikä puolestaan entisestään kiihdyttää ikiroudan sulamista.

Tässä noidankehässä ilmaston lämpeneminen vain kiihdyttää lämpenemistä.

Toinen esimerkki noidankehästä on arktisten alueiden sulaminen. Yleensä arktisten alueiden jää heijastaa auringon säteilyn takaisin avaruuteen, mikä pitää ilmaston lämpötilan kurissa. Lumi ja jää yhdessä heijastavat takaisin jopa 90 prosenttia auringon säteistä. Kun lumi ja jää sulavat, auringon säteily imeytyy maahan, mikä lämmittää ilmastoa entisestään.

Ilmiötä nimitetään arktiseksi amplifikaatioksi, jossa arktinen alue lämpenee muita alueita nopeammin.

Kasvihuoneilmiön selitys

Arktisilla seuduilla Auringon säteet heijastuvat lumesta ja jäästä takaisin avaruuteen, lämpimimmillä alueilla ne imeytyvät ja muuttuvat lämmöksi. Kun lumi ja jää sulavat, auringon säteily imeytyy maahan, mikä lämmittää ilmastoa entisestään.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Ilmaston lämpenemisen seurauksilla voi olla suuri vaikutus ihmisten elämään

Arktisilta alueilta tulevat sulamisvedet nostavat merenpintaa, mikä uhkaa asuttuja rannikkoseutuja.

Osa maapallosta muuttuu asumiskelvottomaksi, ja suuressa osassa maailmaa ihmisten juomaveden saanti vaikeutuu.

Sää muuttuu. Lämpimämpi ilmasto lisään hirmumyrskyjen esiintymistä, ja niiden voimakkuus kasvaa.

Ilmaston lämpeneminen uhkaa maailman eläimiä

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa merkittävästi myös eläimiin. Monien eläinlajien elinympäristö muuttuu radikaalisti.

Jääkarhu on ilmaston lämpenemisen kenties tunnetuin symboli. Majesteettinen valkoinen karhu on uhattuna, sillä sen elinympäristö on katoamassa. Eikä jääkarhu ole suinkaan yksin. Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan vuonna 2030 saattaa käynnistyä eläinten joukkokuolemiin johtava ketjureaktio.

Jääkarhu

Jääkarhun elinympäristöt katoavat, jos ilmaston lämpeneminen jatkuu.

© Shutterstock

Ilmaston lämpenemisen seurausten vuoksi YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) suosittelee maailman maita vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Vielä on toivoa, jos maat ryhtyvät toimiin välittömästi.

Vuonna 2015 solmitussa Pariisin ilmastosopimuksessa 197 maata sitoutui pitämään ilmaston lämpenemisen alle 1,5 asteessa seurausten minimoimiseksi.