Shutterstock
Top 5 CO2

Mistä vapautuu eniten hiilidioksidia?

Suurimmat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat öljyn ja maakaasun poltosta, kun taas kasvit ja valtameret tasapainottavat hieman tilannetta sitomalla hiilidioksidia itseensä.

Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ilmaston lämpenemisestä, mainitaan lähes aina hiilidioksidipäästöt.

Mutta mitkä ovat suurimmat hiilidioksidin lähteet? Ja miksi hiilidioksidipäästöt ovat ongelma? Hiilidioksidiahan on ilmakehässä luonnostaankin.

Tämä juttu kertoo vastauksen ja pahimmat hiilidioksidipäästöjen lähteet.

Mistä tulee eniten hiilidioksidia?

Suurin hiilidioksidipäästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden, öljyn, maakaasun ja kivihiilen, polttaminen. Huomattava osa maailman sähköstä tuotetaan fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimaloissa. Myös liikenne, teollisuus, metsänhakkuut ja muut ihmisen toimet lisäävät hiilidioksidin pääsyä ilmakehään.

Vaikka aurinko-, tuuli- ja vesivoima yleistyvät, 80 prosenttia maailman energiantarpeesta tyydytetään fossiilisilla polttoaineilla.

Fossiilisten polttoaineiden etu on se, että sisältävät paljon energiaa. Ne sopivat hyvin sähkön, lämmön ja polttonesteiden tuotantoon, mutta samalla ne kuormittavat pahasti ilmastoa.

Mitä hiilidioksidipäästöt ovat?

Hiilidioksidi eli CO2 on luonnollinen yhdiste, jota on ilmakehässä ja joka on välttämätön maapallon ekosysteemeille.

Ihmiset ja eläimet tuottavat ilmakehään hiilidioksidia uloshengitysilmassaan, ja kasvit ottavat hiilidioksidia ilmasta. Kasvien yhteyttäminen puolestaan tuottavat happea, jota ihmiset ja eläimet hengittävät.

Yhteyttäminen eli fotosynteesi on yksi tärkeimmistä biokemiallisista reaktioista maapallolla.

Hiilidioksidi itsessään ei siis ole haitallista, päinvastoin. Haitaksi se muuttuu, jos sitä on ilmakehässä liikaa.

Kaikessa palamisessa vapautuu hiilidioksidia. Hiilidioksidipäästöjä syntyy, kun tulivuori purkautuu ja kun grillaat takapihallasi. Ihmisen toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin kasvaneet niin valtavasti, että maapallon luonnolliset ekosysteemit ovat joutuneet epätasapainoon.

Katso, mistä syntyvät suurimmat hiilidioksidipäästöt.

Nämä ovat suurimmat ilmastoroistot

1. Sähköntuotanto aiheuttaa eniten CO2-päästöjä

Voimalaitos

Energiantuotanto aiheuttaa maailmassa eniten hiilidioksidipäästöjä.

© Shutterstock
  • Näin paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy sähköntuotannosta: 32,10 miljardia tonnia vuodessa

Kun sytytät lampun tai teet Google-haun, käytät sähköä.

Vaikka viime vuosina tuuli-, vesi- ja aurinkoenergian alalla on tehty suuria edistysaskelia, maailmanlaajuisesti sähköstä tuotetaan silti ylivoimaisesti suurin osa hiilen ja kaasun avulla.

2. Trooppisen sademetsän raivaaminen

Hakattua sademetsää Indonesiassa

Trooppisten sademetsien hakkuista syntyy paljon hiilidioksidipäästöjä.

© Shutterstock
  • Näin paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy sademetsien hakkuista: 4,8 miljardia tonnia vuodessa

Sademetsän puut sitovat paljon hiilidioksidia, kun puut kaadetaan ja poltetaan, niihin sitoutunut hiilidioksidi vapautuu.

Metsänraivaus tarkoittaa myös sitä, että maailma menettää puita, jotka voisivat sitoa hiilidioksidia, mikä myös lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.

3. Liikenne – henkilöliikenne

Ruuhka moottoritiellä

Henkilöautot eivät kuulu suurimpiin hiilidioksidipäästöjen aiheuttajiin.

© Shutterstock
  • Näin paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy autoilusta: 3,6 miljardia tonnia vuodessa

Kun ihmiset liikkuvat autolla paikasta A paikkaan B, syntyy vuodessa 3,6 miljardin tonnin hiilidioksidipäästöt.

Kuljetusalalla suurimmat päästöt tulevat henkilöliikenteestä. Tässä luvussa ei ole mukana rahtiliikennettä.

4. Teollisuus

Shouganin teollisuusalue Pekingissä

Teollisuuden hiilidioksidipäästöt vuodessa ovat 3,25 miljardia tonnia. Sillä nousee CO2-päästöjen top-5-listan kärkeen.

© Shutterstock
  • Näin paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy teollisuudesta: 3,25 miljardia tonnia vuodessa

Teollisuuden tuottamat kasvihuonekaasut ovat lähtöisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä esimerkiksi tehtaissa.

Päästömäärään kuuluvat myös hiilidioksidia muodostavat kemialliset prosessit ja metallien työstäminen.

5. Kuljetus – lentokone

Lentoliikenne

Lentokoneet aiheuttavat paljon hiilidioksidipäästöjä. Miljoonat lennot johtavat siihen, että lentoliikenne on korkealla CO2-päästölistalla.

© Shutterstock
  • Näin paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy lentoliikenteestä: 900 miljoonaa tonnia vuodessa

Lentokoneet käyttävät fossiilista polttoainetta. Vuonna 2018 lentomatkustajia oli kaikkiaan 4,3 miljardia, lentoja lennettiin 37,8 miljoonaa.

6. Kuljetus – laivaliikenne

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Vaikka laivaliikenne aiheuttaakin paljon hiilidioksidipäästöjä, rahtilaivat ovat edelleenkin polttoainetehokas tapa kuljettaa tavaroita, kun laskelmiin otetaan mukaan kuljetettavien hyödykkeiden määrä.

© Weiming Xie / Shutterstock.com
  • Näin paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy laivaliikenteestä 900 miljoonaa tonnia vuodessa

Monet kauppojen hyllyillä olevat tuotteet ovat peräisin ulkomailta, sillä logistiikkaketjuun tuottajalta kuluttajalle kuuluu usein laivakuljetus.

7. Maatalous

Traktori maissipellolla

Maatalouden hiilidioksipäästöjen määrää kasvattaa erityisesti karjatalous.

© PHILIPPE MONTIGNY / Shutterstock.com
  • Näin paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy maataloudesta: 165 miljoonaa tonnia vuodessa

Ruoan tuotanto maataloudessa vapauttaa joka vuosi suuria määriä hiilidioksidia. Vaikka viljantuotantokin aiheuttaa jonkin verran päästöjä, suurin osa maatalouden CO2-päästöistä aiheutuu lihan, etenkin naudanlihan, tuotannosta.

8. Jätteet

kaatopaikka

Yllättävää kyllä, mutta jätteenkäsittely on myös hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien listalla. Jätteiden kompostointi, käsittely ja poltto synnyttää paljon CO2-päästöjä.

© Shutterstock
  • Näin paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy jätteidenkäsittelystä: 26,70 miljoonaa tonnia vuodessa

Jätehuolto polttamisen, varastoinnin ja kompostoinnin muodossa vapauttaa joka vuosi miljoonia tonneja CO2:ta koko maailmassa.

Lukujen taustaa

Katso alla olevasta taulukosta, mikä aiheuttaa eniten CO2-päästöjä. Luvut perustuvat saksalaisen ilmastovaikutuksia tutkivan Potsdam-instituutin – Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung – tuoreimpaan selvitykseen ja PRIMAP-hist-tietojoukkoon, joka yhdistää useita julkaistuja tietojoukkoja.

PRIMAP-hist ei sisällä kaikkia CO2-päästöjen lähteitä, esimerkiksi metsätalouden päästöt eivät ole mukana laskelmissa.

World Resource Institute on laatinut analyysin trooppisten sademetsien raivaamisen vaikutuksesta, ja ranskalainen energiainstituutti, Agence internationale de l'énergie, on puolestaan tehnyt laskelmia kuljetusalan CO2-päästöistä.

Vuonna 2020 hiilidioksidipäästöt ovat olleet pienemmät kuin aiempina vuosina koronaviruspandemian aiheuttaminen matkustusrajoitusten ja sulkutoimien vuoksi. Vuosi 2020 ei ole mukana laskelmissa.

Neljän yllä mainitun CO2-syyllisen lisäksi saksalainen ilmastovaikutuksia tutkiva Potsdamin instituutti on sisältänyt raporttiinsa myös määrittelemättömän kategorian "Muu", joka vuosittain aiheuttaa 10 000 tonnin CO2-päästöt.