Maapallon keskilämpötilan nousun ympäristövaikutukset

Millaisia seurauksia maapallon keskilämpötilan nousemisella on?

Maapallon keskilämpötilan kohoamisen vaikutuksista elinoloihin eri maanosissa on esitetty erilaisia arvioita. Ihmisen toiminnan vuoksi voimistuneeseen kasvihuoneilmiöön liittyvä ilmastonmuutos voi johtaa maapallon pintalämpötilan nousemiseen useilla asteilla jo lähivuosikymmeninä.

Jos ilmakehän saastuminen jatkuu ja lämpösäteily Maasta avaruuteen vähenee jatkuvasti, muun muassa veden kiertokulku häiriintyy. Jos herkkä tasapaino järkkyy, sateiden jakautuminen maapallolla muuttuu huomattavasti nykyisestä.

Sateet voivat yleistyä nykyään kuivilla alueilla ja vähetä sateisilla alueilla. Koska sateilla on suuri merkitys maataloudelle, viljelyolojen muuttuminen epäedullisiksi saattaa aiheuttaa monin paikoin sadon epäonnistumisen ja siten elintarvikepulan.

On mahdollista, että laajoista alueista tulee kuumuuden ja kuivuuden vuoksi täysin viljelykelvottomia. Koska ympäristömuutokset voivat olla nopeita, eliölajit eivät ehdi sopeutua niihin. Viimeaikaisten havaintojen mukaan maapallon keskilämpötilan kohoaminen vaikuttaa otaksuttua nopeammin ja voimakkaammin napaseutujen jääpeitteeseen.

Jo nyt on havaittu, että jäätiköiden koko pienenee. Jos suuret jäämassat sulavat, merenpinta kohoaa pahimmillaan useita metrejä. Maapallon kaikkein alavimmat osat, kuten Bangladesh, Alankomaat ja monet Tyynenmeren saaret, jäisivät tällöin kokonaan veden alle.