Johtuuko lämpeneminen ihmisestä?

Asiantuntijat vääntävät kättä mahdollisesta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Onko lämpeneminen mielestäsi ihmisten syytä?

sun global warming

Maa kuumenee

YK:n ilmastopaneeli IPCC julkaisee tänä vuonna viidennen raporttinsa. Sitä varten on käyty läpi yli 9 200 tieteellistä artikkelia.

Avainluvut julkistettiin kuitenkin jo viime syksynä, jotta kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ohjaavat päättäjät tietäisivät, missä mennään. Potilas vaikuttaa kuumeilevan.

Mittaukset osoittavat, että vuoden 1880 jälkeen Maan keskilämpötila on noussut 0,8 astetta. Viimeisten 15 vuoden aikana lämpenemistä ei tosin ole tapahtunut, mutta jäätiköt jatkavat sulamistaan ja kohottavat näin keskivedenkorkeutta.

Hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että ihmiskunta aiheuttaa paljon ilmastoon vaikuttavia kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi hiilidioksidia tiedetään olevan ilmakehässä nykyään yli 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 1750.

IPCC:n raportin mukaan yli puolet vuosien 1951 ja 2010 välillä tapahtuneesta lämpenemisestä on luettava 95 prosentin todennäköisyydellä ihmiskunnan tiliin. Ilmastotutkijat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, miten suuri osa ilmastonmuutoksesta on ihmisten syytä.

Ihmisen toiminta vai luonnolliset tekijät?

Toisten asiantuntijoiden mielestä ihmisten hiilidioksidipäästöt ovat suurin syy lämpenemiseen. He korostavat, että saasteiden vaikutus näkyy tällä hetkellä vielä vasta osittain, sillä ilmasto reagoi muutoksiin hitaasti.

Toisen leirin mukaan suurin osa ilmastonmuutoksista johtuu luonnollisista tekijöistä, ei niinkään ihmisen toiminnasta. Maan ilmastolle ovat ominaisia niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin vaihtelut, jotka johtuvat luonnollisista seikoista.