Jättihanke pelastaa Antarktiksen

Etelämanner menettää jäätä kiihtyvää vauhtia. Suomalainen tutkijaryhmä esittää ratkaisuksi ongelmaan keinotekoisia saaria, valtavia pumppuja ja patoavia vedenalaisia seinämiä.

© NASA

Maapallon mittavimmat jäämassat sulavat huolestuttavan nopeasti. Lapin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet kansainvälisessä tutkimushankkeessa keinoja, joilla voidaan hillitä mannerjäätikön virtaamista mereen ja sulamista siellä.

Varoittavana esimerkkinä pidetään Länsi-Antarktikseen kuuluvaa Pine Islandin jäätikköä, joka virtaa neljän kilometrin vuosivauhtia.

Rannikolla jäätikkö irtoaa kalliopohjasta ja jatkuu lauttajäänä, joka kelluu meressä. Koska suurimmassa sulamisvaarassa ovat juuri lauttajäätiköt, on tutkittu, mitä niiden pelastamiseksi voidaan konkreettisesti tehdä.

Kolme keinoa jään suojelemiseksi

Ratkaisujen avulla uskotaan olevan mahdollista suojella ja vakauttaa lauttajäätikköä sekä jarruttaa jäävirtoja.

Keinovalikoima ulottuu pumppu­asemista, jotka poistavat vettä jäätikön alta, keinotekoisiin saariin ja vedenalaisiin seinämiin, jotka estävät lämpimämpää merivettä pääsemästä kosketuksiin jään kanssa.

Kallista mutta välttämätöntä

Ratkaisuja ei tarvitse soveltaa Etelämantereen ja Grönlannin rannikoilla laajasti, sillä varsinaisia ongelmakohtia ovat jäävirrat, joilla on leveyttä alle sata kilometriä.

Niiden osuus rannikolle suuntautuvasta jäätikön liikkeestä on Etelämantereella 90 ja Grönlannissa 50 prosenttia..

Tutkijat myöntävät ratkaisujen paitsi tulevan kalliiksi myös muuttavan alueiden ekosysteemiä. Käyttöä puoltaa kuitenkin se, että jäätiköiden sulamisella ennustetaan olevan vielä vakavammat seuraukset. Merenpinnan arvioidaan nousevan 0,5–2 metriä vuoteen 2100 mennessä, jos mitään ei tehdä.

Seinämä pitää

Vedenalainen pato varmistaa, että jäätä ympäröi kylmä vesi. Lisäksi keinotekoinen saari ja poraus­reiät hillitsevät jään liikettä kohti avomerta.