Shutterstock

Jäänäyte 1,5 miljoonan vuoden takaa

Viisi vuotta. Niin kauan tutkijat kairaavat, jotta he pääsevät 2,7 kilometrin syvyyteen Antarktiksen jään sisään. Sieltä he saavat näytteen jäästä, joka on yli miljoona vuotta vanhaa. Tutkijat toivovat, että näyte antaa tietoa tulevaisuuden ilmastosta.

Eurooppalainen tutkijaryhmä etsii vastausta ilmastokysymyksiin Etelämantereelta maailman vanhimmasta jäästä.

Tarkoitus on kairata 2,7 kilometrin syvyyteen asti, missä jää on noin 1,5 miljoonaa vuotta vanhaa. Poraushankkeen on arvioitu kestävän viisi vuotta.

Tutkijat toivovat, että jäänäytteesssä on selviä kerroksia eri aikakausilta ja että niistä voidaan nähdä kaikki muutokset maapallon ilmastossa 1,5 miljoonan vuoden ajalta.

Antarktiksesta porattavasta jäänäytteesta haetaan tietoa ilmaston menneisyydestä ja tulevaisuudesta.

© Thibaut Vergoz, French Polar Institute

Kairauksesta saadaan tietoa tulevasta ilmastosta

Erityisesti tutkijoita kiinnostaa muutos jääkausien esiintymistahdissa. Aiemmista tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että tahti muuttui 1,2 miljoonaa vuotta sitten.

Sitä ennen jääkausia esiintyi noin 40 000 vuoden välein, mutta sen jälkeen niiden välit ovat venyneet 100 000 vuoteen.

Selitykseksi on arveltu muutosta ilmakehän koostumuksessa ja lämpötilassa.

Varmistusta etsitään nyt Etelämantereen jäästä. Jäähän jääneistä ilmakuplista voidaan mitata kulloisenkin aikakauden ilmakehän hiilidioksidipitoisuus.

Ilmakehän hiilidiok­sidimäärän kasvu lämmittää ilmastoa, mutta siitä voi seurata myös jääkausi, jos merivirrat muuttuvat.

Kuplien ilman vety- ja happi-isotooppien suhteesta puolestaan voidaan päätellä, millainen lämpötila maapallolla tuolloin on vallinnut.

Muinaisista ilman hiilidioksidipitoisuuksista nähdään muun muassa, onko jääkausien synty ollut yhteydessä tiettyyn hiilidioksidipitoisuuteen. Se voi auttaa ennustamaan myös ilmaston tulevaa kehitystä.