Golfvirran hyytyminen voi jäädyttää Pohjolan

Mittaukset osoittavat, että Golfvirta on heikentynyt. Kauhuskenaario on, että tärkeä merivirta pysähtyy kokonaan ja Pohjois-Euroopan talvet jäähtyvät hyytäviksi.

Golfvirta voi jäähdyttää talvet

Voimakas Golfvirta lämmittää tavallisesti Pohjois-Eurooppaa tuomalla vettä Meksikonlahdelta Pohjois-Eurooppaan.

Lämpimän veden haihtumisen ansiosta meillä on varsin leudot talvet siihen nähden, kuinka pohjoisessa asumme.

Grönlannin jäätiköistä peräisin olevat sulamisvedet voivat kuitenkin muuttaa tilanteen. Ilmaston maailmanlaajuinen lämpeneminen saattaa nimittäin tarkoittaa sitä, että Pohjois-Euroopassa ilmasto viilenee.

Lämpötila voi laskea 12 astetta

Jos Golfvirta hyytyy kokonaan, Norjan ja Ruotsin pohjoisosissa sekä Islannissa lämpötila voi laskea peräti 12 astetta, osoittavat Met Office Hadley Centerin ilmastotutkijoiden laskelmat.

Skandinavian eteläosissa sekä Irlannissa ja Skotlannissa lämpötila voi talvella laskea 5–10 astetta. Mallien mukaan kesäkuukaudet muuttuvat kuivemmiksi, sillä sademäärät laskevat.

Uhka: Makea vesi heikentää Golfvirtaa

Monet ilmastotutkijat pelkäävät Golfvirran heikkenevän, koska Grönlannista virtaa sulamisvettä Pohjois-Atlantille.

Normaalisti Golfvirran vesi painuu pohjaan Grönlannin eteläkärjen tienoilla. Tämä johtuu siitä, että virtauksessa vesi on hyvin suolaista ja painavaa lämpimän veden haihtumisen jälkeen. Vajoamisen jälkeen virta jatkaa matkaansa etelään pohjavirtauksena.

Jäätiköistä peräisin oleva makea vesi kuitenkin ohentaa Golfvirran suolaista vettä, jolloin vesi kevenee. Tämän seurauksena vesi saattaakin jäädä pinnalle.

Suolaisen veden vajoamisliike toimii normaalisti pumppuna, joka saa Golfvirran liikkeeseeen. Tutkijat pelkäävätkin, että jos pumpun toiminta lakkaa, koko järjestelmä romahtaa.

Golfvirta on heikompi kuin tuhansiin vuosiin

Potsdamin ilmastontutkimusinstituutissa Saksassa tehty tutkimus osoittaa, että Pohjois-Atlantin merivirrat ovat nyt heikompia kuin koskaan viimeksi kuluneen vuosituhannen aikana. Lue lisää Golfvirran heikkenemisestä artikkelistamme: