Shutterstock
Bitcoin

Bitcoinit rasittavat ilmastoa enemmän kuin naudanlihan tuotanto

Uusi tutkimus osoittaa, että kryptovaluutan louhiminen kuluttaa enemmän energiaa vuodessa kuin koko Itävalta ja aiheuttaa suuremman ilmastokuorman kuin naudanlihan tuotanto.

Maailman suosituimman kryptovaluutan ympäristöhaitat jäävät helposti huomiotta, sillä bitcoin ei ole fyysinen esine, joka voitaisiin mitata ja punnita.

Tuoreessa yhdysvaltalaisen New Mexicon yliopiston tutkimuksessa todettiin, että bitcoinit kuormittavat ilmastoa luultua enemmän. Tulokset on julkaistu Scientific Reports -julkaisussa.

"Emme saaneet mitään viitteitä siitä, että bitcoinien tuotanto muuttuisi kestävämpään suuntaan", kertoi tutkimusryhmään kuulunut professori Benjamin Jones New Mexicon yliopistosta Daily Mail -lehdelle.

”Päinvastoin tuotanto tuntuu vahingoittavan ilmastoa yhä vain enemmän”, lisäsi Jones.

Bitcoinien louhinnalla ei ansaita helposti

Tutkijat paneutuivat yleisiin energiaan liittyviin ihmiskunnan ilmastoa vahingoittaviin toimiin tammikuun 2016 ja joulukuun 2021 välisenä aikana. Yksi tutkimuskohde oli bitcoin.

Bitcoinien louhinta aiheuttaa suuria ympäristöhaittoja. Uusia bitcoineja syntyy, kun tietokoneet ratkovat matemaattisia ongelmia. Ongelman ratkaisija saa palkkioksi bitcoineja.

Louhinta on prosessi, jossa tuotetaan uusia bitcoineja ja jossa maksutapahtumat tallennetaan niin sanottuihin lohkoketjuihin.

Lohkoketju on digitaalinen hajautettu kirjanpito, joka pitää tallessa kaikki maksutiedot. Koko järjestelmän toiminta perustuu siihen, että kaikki siirrot viedään kirjanpitoon ja todennetaan. Koska bitcoinien louhinta vaatii valtavasti laskentatehoa ja paljon louhijoita eli tietokoneita, siinä kuluu paljon sähköä.

Itävalta kuluttaa vähemmän sähköä

Bitcoinin ympäristövaikutukset ovat olleet tiedossa pitkään, mutta ympäristöhaittojen laajuutta ei aiemmin ole selvitetty.

Tuore tutkimus osoitti muun muassa, että vuonna 2020 bitcoinien louhintaan käytettiin 75,4 terawatttuntia(TWh) sähköä.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Itävalta käytti samana vuonna 69,9 TWh ja Portugali 48,4 TWh.

"Maailmanlaajuinen bitcoinin louhinta kuluttaa valtavasti sähköä, ja suurimmaksi osaksi sähkö tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, kuten kivihiilellä ja maakaasulla”, selitti Jones.

Tutkimuksessa yritettiin laskea louhinnan aiheuttamat päästöt suhteessa bitcoinien arvoon.

”Louhinta aiheuttaa runsaasti ilmansaasteita ja hiilidioksidipäästöjä, joilla on vahingollinen vaikutus ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Havaitsimme useita vuosien 2016–2021 jaksoja, joiden aikana yhden bitcoinin louhimisesta syntyi sen arvoa enemmän haittaa ympäristölle”, kertoi Jones.

bitcoin energia hinta taulukko ilmasto

Maailmanlaajuisen bitcoinien louhinnan keskimääräinen päivittäinen sähkönkulutus viikossa (oikea akseli) ja bitcoinien (BTC) dollariarvo (vasen akseli). Tiedot ajalta 1.1.2016–31.12.2021. Bitcoinien ilmastohaitat ylittivät valuutan arvon.

© Scientific Reports

Naudanlihan tuotanto ei saastuta yhtä paljon

Tutkimus osoitti, että yhden bitcoinin louhintaan tarvittavan sähkön tuotannossa syntyvän hiilidioksidin määrä on kasvanut 126-kertaiseksi vuosina 2016–2021 eli 0,9 tonnista 113 tonniin.

Laskelmien mukaan jokainen vuonna 2021 louhittu bitcoin aiheutti ilmastohaittoja 11 314 dollarin arvosta. Vuosina 2016-2021 louhinnan ilmastokulut nousivat 12 miljardiin dollariin.

Digivaluutan ilmastohaitat vastasivat viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin 35:tä prosenttia sen markkina-arvosta. Vuonna 2020 prosenttiluku oli kuitenkin 82.

Tutkijoiden laskelmissa naudanlihan tuotannon ilmastohaitta on 33 prosenttia lihan markkina-arvosta, maakaasun tuotannossa luku on 46. Hiilen tuotanto aiheuttaa bitcoinejakin enemmän ilmastohaittaa – sen prosenttiluku on 95.

Merkit viittaavat siihen, että markkinat säännöstelevät itseään, sillä bitcoinin arvosta on sulanut kaksi kolmasosaa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Se on pienentänyt ilmastovaikutusta.

Ilmastohaitat ovat kuitenkin yhä liian suuria. Siksi kryptovaluuttamarkkinoiden toivotaan muuttuvan niin, että bitcoinien louhimisesta saadaan vihreämpää.