Shutterstock

Alpit sulavat: 9 jäätikköä 10:stä katoaa

Jopa 92 prosenttia Alppien jäätiköistä voi kadota tämän vuosisadan loppuun mennessä. Matalalla olevat jäätiköt häviävät jo paljon aikaisemmin.

Sveitisin Zermatt tai Ranskan Tignes ovat suosittuja talviurheilukeskuksia. Vuonna 2100 niissä ei enää lasketella.

Sillloin nimittäin suurin osa Alppien jää- ja lumipeitteestä on kadonnut. Näin kuuluu päätelmä tutkimuksessa, jonka ovat tehneet brittiläisen Aberystwythin yliopiston tutkijat.

Jos kasvihuonekaasupäästöt jatkuvat nykytahtia (ks. oikea alakulma), keskilämpötila Alpeilla kesäisin on vuosina 2071–2100 seitsemän astetta nykyistä korkeampi. Se sulattaisi 92 prosenttia nykyisistä jäätiköistä.

© Glasser et al. / Climate Dynamics

Alarinteiden jäätiköt katoavat 30 vuodessa

Brittitutkimus on osa EU:n tukemaa CHANGE-ilmastohanketta. Tutkimuksessa tarkasteltiin historiallisia tietoja ja erilaisia ennustusmenetelmiä, joilla arvioidaan jäätiköiden muutos 200 vuoden jakson kuluessa.

Kokoamansa tiedon pohjalta tutkijat ovat laskeneet jäätiköille niin sanotun tasapainolinjan (Environmental Equilibrium Line Altitude). Tasapainolinja on se raja vuoren rinteessä, jonka kohdalla jäätä ja lunta sulaa vuodessa yhtä paljon kuin uutta muodostuu.

Jäätikön tasapainolinja on siis paikka, jossa jäätikkö on tasapainossa. Jos ilmasto lämpenee ja jään sulaminen kiihtyy, tasapainolinja siirtyy ylemmäs. Tasapainolinjoja seuraamalla voidaan havainnoida jäätiköiden kehittymistä ajan mittaan.

Kun tutkijat lisäsivät malliinsa odotettavissa olevan maapallon lämpenemisen, syntyi kuva sitä, miltä Alppien nykyiset yli neljätuhatta jäätikköä näyttävät vuonna 2100.

Tulos on hätkähdyttävä: 92 prosenttia jäätiköistä sulaa olemattomiin ennen vuosisadan vaihdetta. Jo vuonna 2050 suurin osa alle 3 500 metrin korkeudessa sijaitsevista jäätiköistä on kadonnut.

Jäätikkö on ilmastonmuutoksen kanarialintu

Aberystwythin yliopiston geotieteiden professor Neil Glasser kuvailee yliopiston kotisivuilla jäätiköitä samanlaisiksi varoitusmekanismiksi, jollaisia kanarialinnut muinoin olivat kaivoksissa.

Aiemmin kaivoksissa pidettiin kanarialintuja häkeissä, koska ne olivat ihmisiä herkempiä vaarallisille kaasuille. Kun kanarialintu kuoli, kaivostyöntekijät osasivat hakeutua maan pinnalle. Jäätiköiden kuolema näyttää, miten nopeasti ilmastonmuutos muuttaa ympäristöä. Kun maapallo lämpenee, jäätiköt reagoivat ensimmäisenä.

Tutkijat aikovat seuraavaksi laatia samanlaiset ennusteet jäätiköiden kehityksestä muualla maailmassa, kuten Himalajalla ja Andeilla.

Tavoitteena on saada nykyistä parempi kuva siitä, miten ja kuinka nopeasti maailman jäätiköt ovat sulamassa ja miten kehitykseen voitaisiin puuttua.