Ilmastonmuutos

Ilmaston käsitteellä tarkoitetaan keskimääräistä säätä pitkän ajan, yleensä ainakin 30 vuoden, aikana. Sää siis vaihtelee päivästä ja tunnistakin toiseen, mutta ilmastoa mitataan ja havainnoidaan pitkäkestoisesti. Nykyään ilmasto on myös politiikkaa niin meillä kuin kansainvälisestikin. Syynä on tietysti meneillään oleva maapallon lämpenemisestä johtuva ilmastokriisi, jonka seuraukset voivat olla katastrofaaliset niin ihmisille, muille eläimille kuin kasvikunnallekin. YK:n jäsenvaltiot ovatkin hyväksyneet tavoitteeksi pysäyttää ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Voimme yhä pelastaa ilmaston

Ilmastonmuutos on käynnissä, kasvihuoneilmiö voimistuu ja ilmasto lämpenee. Mikä ilmastonmuutos on, mikä sen aiheuttaa ja mitä seurauksia siitä on Maalle? Usein todetaan, että ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos johtuu pitkälti hiilidioksidista, mutta onko muitakin seikkoja, joista pitäisi olla huolissaan? Voimmeko ehkäistä Maan keskilämpötilan nousun, pysäyttää jään sulamisen arktisilla alueilla ja pelastaa nälkää näkevät eläimet? Voimmeko me ihmiset tehdä jotain Maan pelastamiseksi?

Mikä ilmastonmuutos on?

Ilmastolla tarkoitetaan ilmakehän keskimääräisiä fyysisiä sääolosuhteita, kuten lämpötilaa, sateita, ilmankosteutta, ilmanpainetta, mitattuna tietyllä alueella pidemmän ajanjakson aikana.

Ilmasto muuttuu koko maapallolla sekä luonnostaan että ihmisen toiminnan vuoksi.

Sään ääri-ilmiöt ja keskilämpötilan kohoaminen ovat esimerkkejä ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta.

Klimaendringer og konsekvenser

©
Drivhuseffekten og klimaet

Kasvihuoneilmiö ja ilmasto

Valtaosa tutkijoista arvelee, että ilmastonmuutos, etenkin maapallon keskilämpötilan kohoaminen, johtuu ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Kasvihuonekaasut ovat kaasuja, jotka kohoavat ilmakehässä ylemmäs, estävät lämpöä haihtumasta maapallolta ja luovat kasvihuoneilmiön. Merkittävin kasvihuonekaasu on hiilidioksidi (CO2). Hiilidioksidia vapautuu etenkin hiilen, öljyn ja maakaasun palaessa. Maapallolla kasvit imevät itseensä suuria määriä hiilidioksidia, joka sitten vapautuu, kun kasvit hajoavat. Sademetsien hakkuut ja tehomaanviljely ovat kasvattaneet kasvihuonekaasupäästöjä, koska ne vapauttavat kasvien sisältämää hiilidioksidia nopeammin kuin sitä ehtii sitoutua muihin kasveihin.
Klimaforandring isbjørn

Ilmastonmuutoksen seuraukset

Ilmastonmuutos vaikuttaa laajalti ja monin tavoin Maan eri alueisiin. Jotkin seudut kärsivät kuivuudesta ja vedenpuutteesta, mikä aiheuttaa metsäpaloja ja katoja. Pohjoisnavalla ja Grönlannissa jää sulaa, mikä kohottaa merenpinnan tasoa. Merenpinnan tason nousu taas aiheuttaa rannikoilla eroosiota ja voi tehdä niistä asumiskelvottomia. Muilla seuduilla taas ongelmana voivat olla voimakkaat myrskyt ja tulvat. Ilmastonmuutos muuttaa elämää maapallolla. Lajeilla ja ekosysteemeillä on vaikeuksia sopeutua ilmaston suuriin muutoksiin. Jotkin eläimet, kasvit tai bakteerit kuolevat, toiset taas levittäytyvät entistä laajemmalle. Trooppiset taudit leviävät alueille, jotka aiemmin olivat liian kylmiä niiden esiintymiseen. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi kolera ja malaria. Kun ilmastonmuutos voimistuu, edessä on isoja haasteita.