Yksi piirre vähentää tyytyväisyyttä parisuhteessa

Nämä oireet vaikuttavat voimakkaasti sinuun itseesi, mutta myös kumppaniisi.

Singaporessa tehdyn tutkimuksen mukaan ihminen on muita tyytymättömämpi parisuhteeseensa, jos kumppanilla on yksi tietty taipumus.

© Shutterstock

Suurimmalla osalla on varmaankin joko tietoisesti tai tiedostamatta mielessään koottuna lista niistä piirteistä, joita kumppaniltaan toivoo.

Monilta saattaa löytyä lista myös sellaisista huonoista puolista, jotka ovat kumppanissa joko ärsyttäviä tai täysin sietämättömiä.

Tähän jälkimmäiseen listaan pitäisi lisätä yksi tietty piirre, osoittaa singaporelais- ja yhdysvaltalaistutkijoiden tutkimus, joka julkaistiin Journal of Personality -tiedelehdessä.

Tutkijat ovat nimittäin selvittäneet, että parisuhteen tulevaisuuden ennuste ei ole ruusuinen, jos toinen parista kärsii niin kutsutusta sosiaalisesta anhedoniasta.

Termi ei ehkä ole tuttu, mutta moni tuntee varmasti jonkun, johon alla oleva kuvaus sopii.

Nainen näkyy samean lasin läpi
© Shutterstock

Anhedonia ja masennus

Sosiaalisesta anhedoniasta kärsivä ei tunne lainkaan mielihyvää toisten seurassa. Ihminen ei tällöin juurikaan hakeudu kontaktiin muiden kanssa eikä myöskään osoita mielenkiintoa muita ihmisiä kohtaan.

Tutkijat halusivat selvittää, miten anhedonia vaikuttaa parisuhteeseen – aiemmissa tutkimuksissa on nimittäin tutkittu vain sitä, miten anhedonia vaikuttaa yksilöön.

Molemmat osapuolet olivat tyytymättömämpiä

Vuosina 2011–2013 Singaporessa tehtyyn tutkimukseen osallistui 100 vastikään naimisiin mennyttä heteropariskuntaa.

Tutkijat keräsivät osallistujilta tietoa kolmeen otteeseen vuoden aikana. Kaikki pariskunnat täyttivät kyselylomakkeet, joissa he arvioivat omaa anhedonian tasoaan, konfliktien määrää parisuhteessa ja yleistä tyytyväisyyttään parisuhteeseensa.

Vastausten perusteella tutkijat päättelivät, että sosiaalisesta anhedoniasta kärsivät – eli siis ne, jotka olivat vähemmän kiinnostuneita sosiaalisesta kanssakäymisestä – olivat myös muita tyytymättömämpiä omaan parisuhteeseensa. Myös näiden henkilöiden puolisoiden vastauksista kävi ilmi samanlainen tyytymättömyys.

Tutkijoiden mukaan yksi selitys puolisoiden vähäisempään tyytyväisyyteen voi olla, että sosiaalisesta anhedoniasta kärsivät eivät osaa selvittää riitoja parisuhteessa ja heidän on vaikea puhua omista tunteistaan.

Tutkijat liittivät kuitenkin tuloksiinsa muutaman varoituksen sanan. Tulokset perustuivat ihmisten itsensä antamiin vastauksiin, joten niihin ei voi täysin luottaa. Myös kontrolliryhmä oli varsin pieni, ja kolmanneksi tutkimukseen osallistui vain heteropariskuntia.