Shutterstock

Vitkutteletko ikävien asioiden hoidossa? Tutkijoiden mukaan ei kannattaisi

Tutkimus vihjaa, että vetkuttelemisesta voi kärsiä sekä terveys että talous.

Mañana, mañana.

Monilla on tapana viivytellä, kun pitäisi alkaa hoitaa ikäviä asioita tai täyttää epämiellyttäviä velvollisuuksia.

Aikailusta on tuskin koskaan suurta hyötyä, mutta tutkijoiden mukaan siitä voi koitua monenlaista harmia.

Jahkailulla ja vetkuttelulla on usein vakaviampiakin seurauksia kuin se, että omatunto soimaa tekemättömistä töistä.

Ruotsalaistutkimuksessa esiin tulleita haittavaikutuksia käsittelevä artikkeli julkaistiin Journal of the American Medical Association (JAMA) -aikakauslehdessä.

Sekä terveys että talous voivat kärsiä

Tutkimukseen osallistui 3 525 kahdeksan eri yliopiston opiskelijaa.

Korkeakouluopiskelijoita pidettiin kiinnostavana tutkimuskohteena siksi, että nuorina aikuisina he ovat juuri itsenäistyneet ja nauttivat vapaudesta mutta samanaikaisesti heidän pitää olla itseohjautuvia oppijoita, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat itse oppimistaan ja ovat vastuussa omasta menestyksestään.

Yhdeksän kuukauden pituisen lukuvuoden aikana osallistujat vastasivat jatkuvasti kysymyksiin, joilla kerättiin tietoa muun muassa siitä, kuinka usein he siirsivät asioiden hoitoa tuonnemmaksi.

Kyselyt valottivat myös opiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia. Havainnoituihin tekijöihin kuului muun muassa yksinäisyys.

Tutkimustulos puhui selvää kieltä: ne opiskelijat, joilla oli tapana vitkutella, kärsivät muita useammin erilaisista ongelmista.

Vetkuttelijat olivat stressaantuneempia, masentuneempia ja ahdistuneempia kuin ne, jotka tarttuivat ripeämmin toimeen suorittaessaan opintojaan.

Lisäksi kävi ilmi, että asioiden hoitoa lykkäävät opiskelijat nukkuivat huonommin, liikkuivat vähemmän ja kärsivät useammin ylävartalon kiputiloista kuin muut.

Myös yksinäisyyttä ja rahahuolia esiintyi yleisemmin niillä, joilla oli taipumus jättää tehtävien tekeminen viime tinkaan.

Tutkijoiden mukaan valtaosa ihmisistä vitkuttelee joskus jossain määrin.

Myös prokrastinaatioksi kutsuttu asioiden lykkääminen on kuitenkin ongelma. Kun on jatkuvasti vaikea tarttua toimeen, elämänlaatu voi kärsiä huomattavasti.