Shutterstock
Blodprop blod

Varhaisen aivoinfarktin ja veriryhmän välillä yhteys

Yhdysvaltalaisen kokoomatutkimuksen mukaan A-veriryhmään kuuluvilla on suurempi riski saada aivoinfarkti alle 60-vuotiaana. Käytännössä asialla on kuitenkin melko vähän merkitystä.

Kaikkien suonissa vertaa suunnilleen samanlaista verta, mutta pieniin eroihin perustuvat veriryhmät altistavat ilmeisesti hieman eri tavoin nuorella iällä syntyvälle aivoverenkiertohäiriölle.

Yhdysvaltalaisen Marylandin yliopiston tuoreessa kokoomatutkimuksessa käytiin läpi 48 perinnöllisiä ominaisuuksia ja aivoverenkiertohäiriöitä koskevaa selvitystä ja löydettiin selvä syy-yhteys. Neurology-lehdessä julkaistujen tulosten mukaan nuorena aivoverisuonitukoksen eli -infarktin kokeneista niin monet kuuluvat A-veriryhmään, että A-veriryhmän voidaan sanoa suurentavan alttiutta 16 prosenttia.

Kävi ilmi, että 0-veriryhmään kuuluvilla on 12 prosenttia pienempi riski saada aivoveritulppa alle 60-vuotiaana. Erot vaativat jatkotutkimuksia. Niiden voidaan odottaa antavan lisää tietoa – ehkä uusista – tehokkaista keinoista ehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä.

Aivoterveys uhattuna

”Varhaiset aivoverenkiertohäiriöt ovat yleistyneet. Aivoinfarktiin voi kuolla, ja ne ne henkilöt, jotka jäävät eloon, kärsivät usein vuosikymmeniä huonommasta toimintakyvystä. Tästä huolimatta varhaisten aivoverenkiertohäiriöiden syitä on tutkittu suhteellisen vähän”, selittää Marylandin yliopiston neurologian professori Steven J. Kittner, joka osallistui kokoomatutkimuksen tekoon.

Melkein 17 000 aivoinfarktipotilaan ja vertailuryhmän muodostaneiden noin 600 000 aivoiltaan terveen henkilön perimästä analysoitiin geenimuunnoksia, jotka voivat vaikuttaa aivoverenkiertohäiriöriskiin. Ilmeni, että kromosomi, joka sisältää veriryhmän määräävän geenin, on avainasemassa.

A-veriryhmään kuuluvilla on suurin varhaisen aivoverenkiertohäiriön riski, ja 0-veriryhmään kuuluvilla se on pienin, kun vertailukohtana ovat henkilöt, jotka ovat saaneet aivoinfarktin vasta myöhemmällä iällä tai joilla ei ole ollut aivoveritulppaa. Kun vertailussa otettiin huomioon kaikenikäisten aivoverenkiertohäiriöt, kävi ilmi, että niitä esiintyy eniten B-veriryhmään kuuluvilla.

A-veriryhmä on ollut aiemminkin esillä

”Vielä ei tiedetä, miksi A-veriryhmä suurentaa riskiä, mutta mitä todennäköisimmin asialla on jotain tekemistä veren hyytymistekijöiden, kuten verihiutaleiden, ja verisuonten seinämiä peittävän solukerroksen kanssa. Lisäksi verenkierrossa liikkuvilla proteiineilla voi olla merkitystä. Kaikki ne vaikuttavat veritulppien muodostumiseen”, toteaa professori Kittner.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että A-veriryhmään kuuluvilla on hieman keskimääräistä suurempi riski saada alaraajojen laskimotukos. Sille altistaa pitkään paikallaan istuminen esimerkiksi lentokoneessa.

Kokoomatutkimuksen tekijät korostavat kuitenkin, että A-veriryhmään kuuluvien aivoveritulppariski on suurentunut vain suhteellisen vähän.

Jokainen voi edistää aivoterveyttään ja siten pienentää verenkiertohäiriön vaaraa hyvillä elämäntavoilla.