Vanhempien ero vaikuttaa lapsen oppimiseen

Vanhempien ero vaikuttaa kielteisesti lapsen oppimiseen jo viikossa.

Uuden tutkimuksen mukaan vanhempien ero näkyy lapsen oppimistuloksissa negatiivisesti jo viikon jälkeen.

© Shutterstock

Lapset reagoivat eri tavoin vanhempiensa eroon, mutta yksi asia on monille lapsille tyypillinen: heidän oppimisensa heikkenee selvästi.

Tämä käy ilmi kahdesta suuresta tutkimuksesta, joissa tutkittiin yhteensä 691 287 tanskalaista lasta perusopetuksen luokilla 2.–8.

Yllättävä selitys kehitykselle

Tutkijat kävivät tarkemmin läpi lasten kansallisen kokeen lukemisosion tuloksia vuosilta 2010–2018.

Näiden tulosten perusteella tutkijat päättelivät, että lasten oppimiskyky heikkenee vanhempien eron vuoksi – ja että negativiinen kehitys jatkuu ja näkyy selkeästi lapsen koko koulutaipaleen ajan.

Kansallisten kokeiden tuloksia tutkimalla selvisi myös, että negatiivisen kehityksen kierre käynnistyy heti seuraavalla viikolla vanhempien muutettua erilleen.

Lasten heikkenevä oppiminen ei suinkaan liity lasten koulussa saaman opetuksen laatuun – toisin kuin moni voisi luulla.

Tutkijoiden mukaan syy löytyy lasten kotoa.

Eronneiden vanhempien lapset saavat kotoa vähemmän tukea koulunkäynnilleen kuin lapset, joiden vanhemmat asuvat yhdessä.

Eräs selitys saattaa olla, että eronneilta tai asumuserossa olevilta vanhemmilta kuluu enemmän aikaa kodin arjen pyörittämiseen, joten siksi heillä on yhdessä asuvia vanhempia vähemmän aikaa auttaa lasta esimerkiksi läksyissä, kuten aiemmassa tutkimuksessa on tuotu esiin.

Heikkenevä kehitys kiihtyy

Tutkimuksen toinen merkittävä havainto on, että oppiminen ei heikkene kansallisissa kokeissa parhaiten pärjäävillä 25 prosentilla lapsista – eikä myöskään heikoiten pärjäävillä 25 prosentilla.

Janan keskivaiheille sijoittuvat 50 prosenttia lapsista sen sijaan kärsivät vanhempien eron aiheuttamista kielteisistä vaikutuksista oppimiseensa.

Tutkijat selvittivät ennen kaikkea sitä, miten paljon lasten testitulokset laskivat vanhempien eron jälkeen.

Välittömästi eron jälkeen lasten koetulokset heikkenivät 0,09 prosenttia verrattuna ennen eroa saatuihin tuloksiin.

Kahden vuoden kuluttua vanhempien erosta koetulokset olivat heikentyneet vielä 0,16 prosenttiyksikköä lisää ja neljän vuoden kuluttua 0,21 prosenttiyksikköä lisää.

Tutkimuksen mukaan lapset, joiden vanhemmat päätyvät eroon, pärjäsivät usein muita huonommin koulussa jo ennen vanhempien eroa.

Tutkimuksen toteutti tanskalainen ROCKWOOL-säätiö yhteistyössä Tukholman, Kööpenhaminan, Aarhusin ja espanjalaisen Pompeu Fabran yliopistojen kanssa.

Hanke on saanut rahoitusta Ruotsin pankin juhlarahastolta.