Unitutkija: Näin hyvä uni voi pidentää elämääsi

Tutkimukset viittaavat siihen, että ratkaiseva seikka ei ole ainoastaan unen määrä.

Hyvä uni tekee hyvää terveydelle

Hyvin nukkuvat miehet elävät lähes viisi vuotta pidempään kuin miehet, joilla on uniongelmia. Naisille hyvä uni toi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan kaksi lisävuotta elämään.

© Shutterstock

On selvää, että hyvät yöunet tekevät ihmeitä mielialalle ja antavat energiaa seuraavaan päivään. Hyvän unen edut eivät kuitenkaan lopu tähän.

Yhdysvaltalaistutkimus nimittäin osoittaa, että hyvä uni voi joissakin tapauksissa pidentää elämää.

Ja tutkimuksen mukaan elämä voi pidentyä jopa monella vuodella.

Määrä ja laatu

Tutkijat saivat selville, että nuorilla ihmisillä, joilla on hyvät nukkumistavat, on pienempi riski kuolla nuorena kuin samanikäisillä, jotka nukkuvat huonosti. Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että yksinomaan unen määrä ei edistä terveyttä.

Hyvään terveyteen vaaditaan laadukasta unta. Ja tutkimuksen mukaan laadukas uni perustuu seuraaviin seikkoihin:

Tutkimus kattoi 172 321 koehenkilöä, joiden keski-ikä oli 50 vuotta. Koehenkilöitä seurattiin keskimäärin 4,3 vuoden ajan. Tutkimusaikana kuolleiden koehenkilöiden kuolemista noin 8 prosenttia voidaan liittää huonoihin nukkumistapoihin.

Lisäksi tutkimus osoitti, että koehenkilöillä, joilla kaikki viisi hyvän unen edellytystä täyttyivät, oli 30 prosenttia pienempi riski kuolla nuorena verrattuna henkilöihin, joilla yksikään edellytyksistä ei täyttynyt tai niistä täyttyi vain yksi.

”Havaitsimme, että henkilöillä, joilla oli hyvä unen laatu, oli myös muita pienempi riski sairastua tappaviin sydän- ja verisuonitauteihin”, sanoo Frank Qian, joka on lääkäri Bostonissa sijaitsevassa Beth Israel Deaconess Medical Centerissä. The Guardian -lehden haastattelussa Qian jatkaa:

”Jos siis voimme parantaa unen laatua ratkaisevasti, voimme ehkä ehkäistä nuorten ihmisten kuolemia.”

Eroja naisten ja miesten välillä

Miehet, jotka pystyivät ruksaamaan kaikki viisi hyvän unen edellytystä, elivät 4,7 vuotta pidempään kuin muut miehet. Naisilla tilanne oli kuitenkin toinen.

Hyvin ja laadukkaasti nukkuvat naiset saivat "vain" 2,4 lisävuotta verrattuna naisiin, jotka nukkuivat huonosti.

Erosta huolimatta sekä naiset että miehet hyötyivät hyvästä unesta.

”Jos nuorena nukkuu hyvin ja tarpeeksi, välttää monia häiriöitä ja kehittää itselleen hyvän nukkkumistavan. Niistä on hyötyä terveydelle läpi elämän”, arvioi Qian.

Tutkimuksesta kävi kuitenkin ilmi, että tuloksista ei voida tehdä johtopäätöksiä naisten ja miesten lisäelinvuosista, sillä nukkumistottumuksia eivät arvioineet tutkijat vaan koehenkilöt itse.