Unentarpeen syy epäselvä

On tunnettu tosiasia, että ihmisen täytyy tietyin väliajoin nukkua pysyäkseen toimintakykyisenä. Mihin ihminen tarvitsee unta ja miksi unentarve vaihtelee?

äiti, lapsi, nukkumassa
© Shutterstock

Vaikka nukkumista ja unta on tutkittu jo pitkään, tyhjentävää vastausta kysymykseen, miksi ihmiset ja eläimet nukkuvat, ei ole saatu. Ihmisen terveyden kannalta uni on välttämätön fysiologinen lepotila, jonka aikana elimistö toimii eri tavalla kuin valveilla oltaessa.

Säännöllinen uni pitää yllä sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia ihmisen kaikkina ikäkausina. Unentarve vaihtelee vastasyntyneen yli 20 tunnista vuorokaudessa aikuisen 4–9 tuntiin. (Yksilölliset erot ovat yllättävän suuria.)

Unen aikana tietoinen psyykkinen toiminta lakkaa ja yhteys ulkomaailmaan käytännössä häviää, kun aistimien ärsykeherkkyys vähenee. Hitaaksi uneksi kutsutussa vaiheessa uni on aluksi kevyttä, mutta se syvenee myöhemmin niin, että nukkujaa on vaikeaa herättää.

Nopean vilkeunen aikana nähdään unia. Vilkeunen osuus on noin neljännes. Unen merkityksestä on esitetty lukuisia teorioita. Useita niitä yhdistää ajatus, että säännöllinen uni luo edellytykset muistin normaalille toiminnalle.