Tutkijat paljastavat: Rikkailla on tämä persoonallisuuden piirre

Yksi persoonallisuuden piirre on yleinen varakkaiden ihmisten keskuudessa. Asian paljastaneessa tutkimuksessa havaittiin myös piirre, joka on vain harvoilla talouselämän huipulla olevilla ihmisillä.

Kaksi tutkijaa analysoi rikkaiden ihmisten persoonallisuuden piirteitä. Tutkimuksesta selvisi, että monilla paksun lompakon omistavilla on yhteisiä luonteenpiirteitä.

© Shutterstock

Katsojat ympäri maailmaa seurasivat vuosia HBO:n Succession-menestyssarjaa, joka kertoo megarikkaasta ja enemmän tai vähemmän sekavasta Royn perheestä. Nyt neljän tuotantokauden jälkeen sarja on jo tullut tiensä päähän.

Katsojalle jää vaikutelma, että vaikutusvaltaisen klaanin jäsenet ovat luonteeltaan sekä narsistisia että opportunistisia.

Mutta onko tämä oikea kuva yhteiskunnan rikkaimmista?

Norjalainen ja brittiläinen tutkija valottavat rikkaiden luonnetta tieteellisessä artikkelissaan, joka on julkaistu Financial Planning Review -lehdessä.

Tutkimusaineistona oli yhteensä 3 240:n Britanniassa asuvan henkilön tiedot.

Yksi osa aineistosta sisälsi tietoja osallistujien taloudesta, iästä, sukupuolesta ja koulutustasosta.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että 10,8 prosenttia vastaajista ansaitsi yli 75 000 puntaa vuodessa, kun taas 23,7 prosentilla kotitalouden tulot olivat alle 20 000 puntaa vuodessa.

Yksi piirre nousi esiin

Aineiston toisessa osassa osallistujia pyydettiin vastaamaan niin sanottuun viiden piirteen malliin perustuvaan persoonallisuustestiin.

Testi perustuu persoonallisuuspsykologiassa vakiintuneeseen teoriaan, jota kutsutaan viideksi suureksi persoonallisuuden piirteeksi. Se tunnetaan englanniksi ytimekkäästi nimellä Big Five.

Viisi suurta persoonallisuuden piirrettä

Malli perustuu viiteen persoonallisuuden piirteeseen. Itse kunkin sijoittumisella eri persoonallisuuden piirteiden janalle voidaan selittää, miten eroamme toisistamme mieltymysten, käyttäytymisen ja tunteiden suhteen.

Nämä viisi piirrettä ovat:

  • Ekstraversio (varautunut-avoin)
  • Neuroottisuus (huolestunut–rauhallinen)
  • Avoimuus (perinteinen-omaperäinen)
  • Tunnollisuus (epäluotettava-luotettava)
  • Ystävällisyys (kärsimätön-hyväntahtoinen)

Tutkijoiden analyysi osoitti luonnollisesti, että rikkaiden ryhmälle oli ominaista korkea ikä ja tulot, mutta rikkailla vastaajilla oli myös useita yhteisiä persoonallisuuspiirteitä.

Varakkaimmille ihmisille oli yhteistä ennen kaikkea se, että he olivat hyvin tunnollisia.

Tutkijat havaitsivat, että asteikon toisessa päässä mahdollisuudet suuren omaisuuden kerryttämiselle olivat epätodennäköisemmät, jos henkilö oli luonteeltaan neuroottinen.

Muiden kolmen persoonallisuuspiirteen kohdalla kuva ei ollut yhtä selkeä.

Esimerkiksi ekstroverteilla oli yleensä niukasti säästöjä, mutta toisaalta he omistivat enemmän mahdollisesti arvokkaita esineitä, mikä tutkijoiden mukaan saattoi johtua siitä, että he ovat alttiimpia heräteostoksille kuin muut.

Tutkijoiden mukaan ei ole mikään yllätys, että tunnollisuus on rikkaiden ihmisten keskuudessa yleisin ominaisuus.

Aiemmat tutkimukset ovatkin yhdistäneet tunnollisuuden "lähes kaikkiin myönteisiin tuloksiin", tutkijat toteavat.