Death Chart 2

Näin sinä kuolet

Katso tästä, miten sinä todennäköisesti kuolisit, jos kuolema iskisi juuri nyt. Tilastot perustuvat ikään ja sukupuoleen. Ne ovat yhtä lahjomattomia kuin kuolema itse.

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suurin kuolinsyy ikääntyvien ja naisten keskuudessa. Nuorten miesten puolestaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että he pääsevät turvallisesti kadun yli, ja siihen, että he lopettavat tyhmien temppujen tekemisen.

Kumpaakin sukupuolta koskee tilastojen mukaan se, että toiseksi yleisin kuolinsyy yli 40-vuotiailla on syöpä. Yli 80-vuotiaiden taas kannattaa kiinnittää huomiota keuhkojen ja psyyken terveyteen.

Kuolema tilastojen valossa

Yhdysvaltojen sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaava viranomainen, Centers for Disease Control and Prevention, on tilastoinut yhdysvaltalaisten kuolinsyitä vuosilta 2005–2014.

Valtavasta tietomäärästä Flowingdata on koonnut tulokset INTERAKTIIVISEEN KAAVIOON, jossa voi tehdä hakuja sukupuolen, iän ja etnisen taustan mukaan.

Yhdysvaltalaisten kuolinsyistä kootut tilastot paljastavat yllättävän paljon asioita länsimaisten ihmisten elämästä.

Sydän ja syöpä tappavat eniten

Tilastot kertovat selvästi, että sekä miehillä että naisilla sydän- ja verisuonisairaudet eli niin kutsutut elintapasairaudet aiheuttavat eniten kuolemantapauksia – miehillä niiden osuus on 32 prosenttia kaikista kuolemantapauksista ja naisilla 33 prosenttia.

Tilastojen mukaan riski kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin kasvaa iän myötä:

Death Circulatory Women

Napsauta kuva suuremmaksi

Sydän- ja verisuonisairauksien jälkeen toiseksi yleisin kuolinsyy on syöpä. Eniten kuolemia syöpä aiheuttaa noin 60-vuotiaiden keskuudessa (miehillä 68-vuotta):

Death Cancer Men

Napsauta kuva suuremmaksi

Nuorille kuolema iskee elimistön ulkopuolelta

Nuorten, erityisesti nuorten miesten, ei kannata juuri pohtia sairauksia tai muita vaivoja.

Jos olet 15–35-vuotias mies, sinun on syytä keskittyä siihen, että varot liikenteessä ja käytät kypärää ja muutenkin jätät kaikki tyhmät temput tekemättä.

Nuoret miehet kuolevat useimmiten onnettomuuksissa. Jopa 82 prosenttia 20-vuotiaina kuolleista saa surmansa jonkinlaisessa onnettomuudessa:

Death External Men

Napsauta kuva suuremmaksi

Naisia sen sijaan näyttävät vaivaavan iän myötä erilaiset psyyken ongelmat. Yli 70-vuotiaiden naisten keskuudessa lisääntyvät niin psyyken vaivat kuin alkoholin ja lääkkeiden käyttökin:

Death Mental Women

Napsauta kuva suuremmaksi

Katso tästä, mihin sinä kuolet