Shutterstock
Hämmentynyt mies

Tästä syystä unohtelu voi olla hyväksi aivoille

Hiirillä tehty koe antoi lisää tietoa muistin toiminnasta.

Ostoslistat, tapaamiset ja salasanat.

Arjessa eteesi tulee koko ajan tilanteita, joissa luotat siihen, että aivosi tallentavat tietoa ja kaivavat sen esiin tarvittaessa.

Siksi muistamattomuus voi johtaa kiusallisiin tilanteisiin.

Nyt irlantilaistutkijoiden tekemä tutkimus kuitenkin osoittaa, että arkinen unohdus voi itse asiassa olla aivoille hyvä asia ja että muistot eivät välttämättä häviä lainkaan. Asiasta kirjoitti Neuroscience news -lehti.

Cell Reports -lehdessä julkaistu tutkimus perustuu kokeisiin, joissa tutkijat tarkkailivat hiirten aivosoluja.

Kokeita varten aivosoluja muunnettiin niin, että niistä tuli herkkiä valolle. Menetelmää kutsutaan optogenetiikaksi, ja sillä voidaan ohjata solujen viestintää valon avulla.

Muistot saadaan uudelleen esiin

Tutkimuksessa hiirten menetetyt muistot saatiin palautettua, kun aivosoluja aktivoitiin valolla tietyissä tilanteissa.

Sama ilmiö näytti tapahtuvan myös silloin, kun hiiret altistettiin uusille kokemuksille, jotka liittyivät jollain tavalla unohdettuihin muistoihin.

Tutkijoiden mukaan muistot piileskelevät edelleen aivoissa, mutta ne tulevat esiin vasta, kun muistiin liittyviä aivosoluja aktivoidaan – joko keinotekoisesti tai luonnollisesti.

Tutkijat uskovat, että muistojen palautuminen on merkki aivosolujen välisestä kilpailusta. Unohtelu arkisissa tilanteissa voi myös olla tärkeää, kun aivojen on sopeuduttava eri tilanteisiin ja karsittava muistista epäolennaisia muistoja.

Tutkijat toivovat, että uusi tieto muistin toiminnasta voi auttaa taistelussa Alzheimerin taudin kaltaisia sairauksia vastaan.