Shutterstock

Tämän ryhmän dementiariski on pienempi

Tutkijat tunnistivat yhden asian, joka näyttää pienentävän dementiariskiä vanhuusiässä.

Dementia voi iskeä kehen vain, mutta voimme itse tehdä paljon tautiriskin pienentämiseksi.

Asiantuntijat suosittelevat säännöllistä aivojumppaa ja liikuntaa, ihmisten kanssa olemista ja alkoholin käytön ja tupakoinnin lopettamista.

Tutkijat ovat kuitenkin hiljattain tunnistaneet vielä yhden asian, joka näyttäisi olevan yllättävän tehokas dementian ehkäisemisessä.

"Elämän keskivaiheilla naimisissa olemisen ja vanhemmalla iällä pienemmän dementiariskin välillä on yhteys." vanhempi tutkija Vegard Skirbekk, Norjan kansanterveysinstituutti NIPH

Kyseessä on parisuhteessa eläminen.

Tällaiseen johtopäätökseen päädyttiin Norjan kansanterveysinstituutin NIPH:n tutkimuksessa, joka julkaistiin Journal of Aging and Health -lehdessä.

Aiemmin muissa tutkimuksissa on vedetty samankaltainen johtopäätös – ja viimeisimmät tulokset vahvistavat aiemmat havainnot dementian ehkäisemisen ja parisuhteen yhteydestä.

”Elämän keskivaiheilla naimisissa olemisen ja vanhemmalla iällä pienemmän dementiariskin välillä on yhteys”, selittää tutkimusta johtanut vanhempi tutkija Vegard Skirbekk.

”Tulokset osoittavat myös, että dementiaa sairastavissa on suuri määrä eronneita”, hän jatkaa.

Naimattomilla suurempi riski

Tutkijat selvittivät 8 706 iältään 44–68-vuotiaan norjalaisen siviilisäädyn eri rekistereistä.

Sen jälkeen tutkittiin, kuinka monelle oli kehittynyt dementia 70 ikävuoden jälkeen.

Tutkijoiden mukaan eräs selitys alhaisempaan dementiariskiin naimisissa olevien kohdalla voi olla, että aviopuoliso on tärkeä sosiaalinen kontakti, mutta he huomauttavat, että naimattomien suurempi dementiariski voi johtua myös lapsettomuudesta.

© Shutterstock

Lue myös:

"Lapset näyttävät olevan tärkeitä dementian ehkäisemisessä, mutta varmuutta ei ole siitä, johtuiko kasvanut dementiariski lapsettomuudesta vai naimattomuudesta", Skirbekk toteaa.

Tutkijoiden arvion mukaan muita syitä löydetylle yhteydelle voivat olla eron aiheuttama lisääntynyt stressi ja erot eri ryhmien elämäntyyleissä.