Shutterstock
Ikääntyminen

Tämä seikka voi vaikuttaa ikääntymiseesi

Yksi yksinkertainen seikka voi vaikuttaa siihen, ikääntyykö elimistösi normaalia nopeammin, tutkijat toteavat.

Huono näkö, kolotuksia siellä ja täällä ja erilaisia sairauksia.

Vaikka suurin osa meistä toivookin elävänsä pitkään, vanhuus voi tuoda mukanaan kaikenlaisia haasteita.

Yhdysvaltojen terveysvirasto, National Institutes of Health, on julkaissut huomiota herättäneen tutkimuksen. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että yksi tekijä voi vaikuttaa elimistön ikääntymisprosessin nopeuteen ja siihen, sairastuuko ihminen vakaviin, ennenaikaiseen kuolemaan johtaviin tauteihin.

Lyhentää elinikää

Idea tuoreeseen tutkimukseen saatiin vuonna 2019 tehdystä kokeesta, jossa samat tutkijat tarkkailivat, miten liian vähäinen nesteytys vaikutti hiirten elinikään.

Tuolloin tutkijat havaitsivat, että jos hiiret saivat pitkän aikaa liian vähän vettä, niiden elämä lyheni jopa kuudella kuukaudella, mikä ihmisen iässä vastaisi 15:tä vuotta.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkkailtiin laajan sydäntutkimuksen tuloksia. 1980-luvun lopulla aloitettu tutkimus kattoi 15 000 henkilöä, joiden ikä oli 45–66 vuotta. Henkilöille tehtiin lääkärintarkastus 25 vuoden kuluttua ensimmäisestä tarkastuksesta.

Korkeampi biologinen ikä

Tutkimuksessa mukana olleiden ihmisten nestetasapaino analysoitiin tutkimalla veren natriumpitoisuutta (suolapitoisuutta). Veren normaali natriumpitoisuus on 135–146 mmol/l, ja sitä suurempi pitoisuus voi olla merkki siitä, että ihminen ei saa rittävästi nestettä.

Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden henkilöiden veren natriumpitoisuus oli normaalin rajoissa. Analyysissa kävi kuitenkin ilmi, että henkilöillä, joiden veren natriumpitoisuus oli normaalin ylärajoilla eli yli 146 mmol/l, oli 50 prosenttia suurempi todennäköisyys näyttää biologisia ikääntymisen merkkejä, jotka viittasivat korkeampaan ikään kuin henkilöiden oikea ikä vuosissa oli.

Heillä oli myös 21 prosenttia suurempi riski kuolla varhain verrattuna niihin, joiden veren natriumpitoisuus oli tutkimuksen alhaisimpia.

Tutkijat: Tarvitaan lisätutkimuksia

Myös henkilöillä, joiden veren natriumpitoisuus oli yli 142 mmol/l, oli kohonnut riski sairastua vakaviin tauteihin, kuten diabetekseen, sydämen vajaatoimintaan ja dementoiviin sairauksiin. Heillä oli myös 10–15 prosenttia suurempi riski ikääntyä normaalia aikaisemmin. Niillä koehenkilöillä, joilla natriumpitoisuus oli 138–140 mmol/l, riski sairastua oli matalin.

Tutkijat eivät vielä ole todistaneet yhteyttä nesteytyksen ja eliniän välillä. He korostavat, että tulokset eivät suoraan viittaa siihen, että pitkään jatkunut liian vähäinen nesteen nauttiminen lyhentäisi elinikää, sillä on mahdollista, että henkilöt, jotka juovat riittävästi vettä, myös liikkuvat paljon ja syövät terveellisesti.

Tutkijat kuitenkin korostavat, että laboratoriokokeiden perusteella näyttää siltä, että liian vähäinen nesteytys voi johtaa ikääntymisen käynnistymiseen niin eläinten kuin ihmistenkin soluissa. Liian vähäinen nesteytys voi muun muassa vauhdittaa tulehduksia, jotka aiemmin on yhdistetty nopeaan ikääntymiseen. Siksi tutkijat myös toteavat, että aiheesta tarvitaan lisää tutkimuksia, joissa koehenkilöt edustavat laajempaa osaa maailman väestöstä.