Shutterstock

Sukeltamisen luonnolliset rajat

Miten syvälle ihminen voi turvallisesti sukeltaa ilman varusteita? Entä käyttämällä sukelluspukua ja hengityslaitetta?

Oleskelua veden alla ja sukellussyvyyttä rajoittavat ihmisen fysiologiset tekijät. Syvällä veden paine on niin suuri, että sukeltajan vereen liukenee hengitysilmasta typpeä. Jos sukeltaja nousee liian nopeasti pintaan, jossa paine on pienempi, typpi alkaa kuplia. Jos kuplat tukkivat hiussuonia, kudoksiin syntyy kuolioita.

Elimistöön muodostuvat kaasukuplat saattavat aiheuttaa mm. pysyvän aivovaurion. Ilman sukellusvarusteita veden alla liikkuvat helmensukeltajat pystyvät parhaimmillaan käymään lähes 60 metrin syvyydessä painojen avulla. Heidän elimistönsä on harjaantunut kestämään toistuvia 2–3 minuutin sukelluksia yli 30 metrin syvyyteen.

Sukellusaikaa ja -syvyyttä voidaan pidentää erilaisilla varusteilla. Käytössä on kahdenlaisia sukelluspukuja: kypäräpukuja, joihin hengitysilma johdetaan letkulla, ja kypärättömiä sukelluspukuja, jotka jaetaan kuiviin ja märkiin sukelluspukuihin.

Kypä-rätöntä sukelluspukua käyttävä sukeltaja saa hengitysilman mukanaan olevasta paineilmapullosta. Paineilman käyttö on turvallista vain 50–80 metrin syvyyteen asti. Lisäämällä hengitysilmaan muita kaasuja, kuten heliumia, sukellusaikaa ja -matkaa voidaan pidentää. Satojen metrien syvyyksissä tarvitaan erikoispuku.