Sosiaalinen statuksesi tuo muille turvallisuutta

Me ihmiset toivomme resurssien jakautuvan yhteiskunnassa tasaisemmin. Ei kuitenkaan niin paljon, että rikkaimmat syöstäisiin täysin asemastaan.

Hierarkia

Haluamme mielellämme jakaa varallisuuden tasaisemmin. Jos kuitenkin sosiaalinen hierarkia järkkyy liikaa, olomme muuttuu turvattomaksi.

© Shutterstock

Riippumatta siitä, ovatko kyseessä suomalaiset yritysjohtajat vai tiibetiläiset paimenet, tarvitaan hyvin paljon ennen kuin ihmiset tosissaan haluavat muuttaa sosiaalista nokkimisjärjestystä.

Tämä käy ilmi kiinalais-yhdysvaltalaisesta peliteoriatutkimuksesta, jossa testattiin, miten eri kulttuureja ja ikäryhmiä edustavat ihmiset reagoivat rahojen jakamiseen vieraille ihmisille.

Köyhistä ei saa tulla rikkaita

Kulttuurisesta taustasta riippumatta selvä suuntaus oli se, että vaikka koehenkilöt mielellään halusivat jakaa tietyn rahasumman tasaisemmin kahden anonyymin henkilön välillä, he suhtautuivat vastahakoisesti pyyntöön siirtää niin paljon rahaa rikkaammalta köyhemmälle, että köyhemmällä yhtäkkiä olisikin ollut enemmän.

Tulos ei ilmennyt vain aikuisten joukossa. Tutkijat havaitsivat, että jo kuuden vuoden iästä alkaen lapset olivat haluttomia muuttamaan rikkaamman ja köyhemmän välistä suhdetta.

Vakaus on tärkeätä

Kokeen tehneiden tutkijoiden mukaan vastahakoisuus arvojärjestyksen muuttamiseen johtuu siitä, että epävakaat hierarkiat luovat yhteiskuntaan turvattomuutta.

Johtopäätöstä tukevat aiemmat tutkimukset, jotka osoittavat, että ihminen ei viihdy epävarmoissa hierarkisissa oloissa.

Kun tunnemme olomme uhatuksi omassa asemassamme, aivoissa käynnistyy tiettyjä stressiä muistuttavia prosesseja. Aivoissa aktivoituvat alueet, jotka terävöittävät huomiokykyä ja lisäävät kivun kokemusta.

Epätasa-arvo pysyy

Se, että ihminen ei mielellään horjuta sosiaalista arvojärjestystä, voi osaltaan selittää sen, että hyvistä aikeista huolimatta yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuuksia ja tasa-arvon puutetta on vaikea muuttaa.