Shutterstock

Sisäsiitos aiheuttaa sairauksia

Onko tieteellistä näyttöä siitä, että sukusiitos aiheuttaisi jälkeläisille sairauksia ja vammaisuutta?

Suku- eli sisäsiitos on eittämättä hyvin vahingollista. Kun läheistä sukua olevat ihmiset saavat lapsia keskenään, perinnöllisten sairauksien riski kasvaa.

Lapsilla saattaa olla epämuodostumia tai henkisiä vajavaisuuksia, kuten oppimisvaikeuksia, tai tavallista heikompi immuunijärjestelmä. Ihmisellä on syntyessään kaksi kappaletta kutakin kromosomia, joista kumpikin sisältää samat geenit, mutta yleensä hieman erilaisina versioina.

Jos toinen geeniversioista on viallinen, terve geeni aktivoituu ja vaikuttaa jälkeläisen kehitykseen. Lähisukulaisten lapsilla on suurempi todennäköisyys saada tietyn geenin samanlaiset versiot. Mitä läheisempi sukulaisuussuhde on, sitä suurempi on myös riski, että lapsi saa vialliset geenit sekä isänsä että äitinsä puolelta.

Sisäsiitos ei ole ongelma vain yksittäisissä perheissä, vaan koko väestössä. Kaksi eri versiota joka geenistä takaa paremmat mahdollisuudet sopeutua uusiin elinehtoihin.

Sisäsiitoksesta aiheutuva kaventunut geneettinen vaihtelu populaatiossa voi koitua kohtalokkaaksi esimerkiksi uusien sairauksien levitessä. Geenivaihtoehdot, jotka olisivat voineet suojella sairautta vastaan, ovat saattaneet karsiutua pois.