Shutterstock
Højdeskræk kur

Siedätyshoitoa korkean paikan kammoon

Moni pelkää sairaalloisesti korkeita paikkoja. Mistä pelko johtuu ja voiko sitä lievittää?

Valtaosa ihmisistä arastelee korkeita paikkoja, joista on mahdollista pudota. Tällainen varovaisuus on ollut lajin säilymisen kannalta järkevää. Joskus korkeiden paikkojen kammo saa kuitenkin sairaalloiset mittasuhteet. Tällöin on kysymys fobiaksi kutsutusta hallitsemattomasta pelosta. Fobialle on ominaista se, että se liittyy tiettyyn tilanteeseen tai kohteeseen, johtaa tilanteen tai kohteen välttämiseen ja rajoittaa henkilön normaalia elämää. Korkean paikan kammon otaksutaan juontavan juurensa ihmisen esivanhempien vaistomaisesta pelosta pudota korkealta ja loukata itsensä.

Tukea olettamukselle, jonka mukaan korkean paikan kammo on ainakin jossain määrin synnynnäinen ominaisuus, antavat tutkimukset, joissa juuri konttaamaan oppineet vauvat pantiin istumaan kaksiosaiselle pöydälle. Pöydän toisen puolen pintana oli läpinäkyvä lasilevy. Vauvojen teki yleensä kovasti mieli kontata lasilevyn ääressä istuvan äitinsä luokse, mutta kun he siirtyivät puupinnalta lasipinnalle, he havaitsivat olevansa korkealla ja säikähtivät. Pelkkä putoamisen pelko sai heidät pysähtymään, vaikka todellista vaaraa ei ollut.

Korkean paikan kammoa – kuten monia muitakin fobioita – voidaan yrittää helpottaa terapialla. Hyviä tuloksia on saatu altistusharjoituksilla, joiden tavoitteena on saada kammosta kärsivä ihminen kohtaamaan pelkonsa ja tottumaan siihen niin, että hän oppii hallitsemaan ahdistusta ja pahoinvointia aiheuttavan tilanteen. Monet huipputeknologian modernit sovellukset, kuten simulaattorit ja lumetodellisuus, mahdollistavat turvallisen harjoittelun, mutta tätä vaihtoehtoa ei vielä ole tarjolla kaikkialla. Siksi korkean paikan kammosta kärsivä joutuu yleensä kohtaamaan pelkonsa todellisessa mutta turvalliseksi rakennetussa ympäristössä, kuten tornissa, jonka lattiat ja seinät ovat ainakin osittain läpinäkyviä.