Shutterstock

Voivatko miehet ja naiset olla ystäviä keskenään?

Voiko miehen ja naisen välillä olla platonista ystävyyttä ilman seksuaalisia sävyjä? Vai onko suhteessa aina piilevää vetovoimaa, josta ”ystävykset” eivät välttämättä ole itse tietoisia?

Kysymys voi kuulostaa typerältä, koska tietenkin miehet ja naiset voivat olla ystäviä keskenään. Historiallisesta näkökulmasta se on kuitenkin epätyypillistä.

Miesten ja naisten väliset tiiviit ystävyyssuhteet tulivat toden teolla ajankohtaisiksi vasta 1960-luvun feministisen liikkeen myötä. Kasvanut tasa-arvo mahdollisti enemmän ystävyyssuhteita sukupuolien välillä, ja nykyään 30–42 prosenttia kaikista ystävyyssuhteista on vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa.

Jotkut ovat taipuvaisempia etsimään tämän tyyppisiä ystävyyssuhteita kuin muut. Yksi tutkimus on muun muassa osoittanut, että feminiinisillä miehillä ja maskuliinisilla naisilla on enemmän ystävyyssuhteita vastakkaisen sukupuolen kanssa kuin maskuliinisilla miehillä ja feminiinisillä naisilla.

Kyselytutkimukset kuitenkin paljastavat, että ystävysten voi olla vaikeaa pitää näppinsä irti toisistaan, koska noin puolet kyselyyn vastanneista amerikkalaisopiskelijoista oli harrastanut seksiä vastakkaista sukupuolta olevan ystävänsä kanssa.

Seksuaalinen vetovoima on hyvin yleistä. Yhdessä tutkimuksessa 58 prosenttia osallistujista oli tuntenut vetovoimaa ystäväänsä kohtaan, kun taas toisessa tutkimuksessa 62 prosenttia oli kokenut seksuaalisia jännitteitä ystävyyssuhteessaan.

Miehet ovat seksuaalisesti motivoituneita

Monilla miehillä on peiteltyjä aikeita, kun he aloittavat ystävyyssuhteen naisen kanssa. Tämä tuli selvästi esiin, kun miehiä ja naisia pyydettiin arvioimaan syitä, miksi he ovat ystävystyneet vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa.

Naisille suojelun tunne oli tärkeä syy ystävystyä miehen kanssa, kun taas miehet ilmaisivat paljon enemmän seksuaalisen vetovoiman olleen syy ystävyyden aloittamiseen.