Storyblocks

Miehet tavoittelevat älykkäitä naisia – vai tavoittelevatko?

Kun miehet sanovat tapailevansa mielellään itseään älykkäämpiä ja korkeammin koulutettuja naisia, tiede todistaa, ettei heitä välttämättä kannata uskoa.

Kumppania etsivät miehet reagoivat yleensä vähemmän positiivisesti naisiin, joilla on pitkä koulutus ja korkea älykkyys, kuin naisiin, joiden koulutustaso on alhaisempi. Suuntaus on vielä selvempi, jos naiset ovat miehiä itseään älykkäämpiä.

Alankomaissa vuonna 2021 tehdyssä kokeessa tutkijat loivat 12 valeprofiilia suositulle treffipalstalle internetiin.

Profiilit, kuusi mies- ja kuusi naispuolista, olivat kaikki noin 30-vuotiaita, tupakoimattomia ja hyväkuntoisia. Erona olivat vain ulkonäkö ja koulutustaso.

Kaikkiaan 2 700 pahaa aavistamatonta deittailijaa kirjoitti näille 12 profiilille.

On tuskin yllättävää, että parhaimman näköiset saivat eniten vastauksia – niin miehet kuin naisetkin. Koulutuksen osalta kuva olikin aivan toinen.

Naisten valeprofiilit, joilla oli korkeimpana koulutusasteena lukio, saivat 25 prosenttia enemmän vastauksia kuin naisprofiilit, joilla oli yliopistotausta – riippumatta itse miespuolisten deittailijoiden koulutustasosta.

Tarun ja todellisuuden ero

Kuudessa laajassa kokeessa Yhdysvalloissa vuonna 2015 kävi ilmi, että miehet eivät usein itsekään oikein tienneet, mitä ominaisuuksia he pitivät tärkeinä romanttista suhdetta tavoitellessaan.

Kokeen ensimmäisessä osassa ryhmä miespuolisia yliopisto-opiskelijoita osallistui lyhyeen älykkyystestiin. Sitten heille kerrottiin, että he tapaisivat naisopiskelijan, joka oli rakennuksen toisessa päässä ja joka oli tehnyt saman testin.

Miesten saatua testituloksensa heiltä kysyttiin, haluaisivatko he, että heidän tapaamansa naisen tulos olisi parempi vai huonompi kuin heidän omansa.

Suurin osa vastasi, että heistä oli kiinnostavampaa tavata nainen, jolla olisi parempi testitulos. Tässä vaiheessa miehet eivät tienneet mitään naisten ulkonäöstä.

Totuuden tarkistus

Kokeen seuraavassa osassa miehet tekivät jälleen älykkyystestin ja heille kerrottiin, että kauempana käytävällä oli samaan testiin osallistuneita naisopiskelijoita. Tällä kertaa kuitenkin miehet saivat tavata naiset.

Ja nyt miesten reaktio muuttuikin ratkaisevasti.

Miehille kerrottiin, että he olivat testissä saaneet 12/20 pistettä ja että naiset, jotka heidän piti tavata, olivat saaneet joko 18/20 tai 6/20. Kaikki tulokset oli keksitty koetta varten.

© Shutterstock / El Nariz

Miehiä pyydettiin viemään tuoli tapaamishuoneeseen. Tutkijat huomasivat, että monet miehistä, joiden oli määrä tavata älykkäämpiä naisia, joko sijoittivat tuolinsa kauas naisista tai työnsivät tuoliaan kauemmas keskustelun aikana.

Johtopäätös oli se, että miehet suhtautuivat älykkäisiin naisiin positiivisesti niin kauan, kun nainen oli mielikuvituksen luomus. Oikeassa lähikohtaamisessa miehet kuitenkin tunsivat itsensä omien sanojensa mukaan vähemmän "maskuliinisiksi" ja osoittivat vähemmän romanttista kiinnostusta.

Sen sijaan tuoleja siirrettiin lähemmäs niitä naisia, joiden miehet tiesivät saaneen vähemmän pisteitä älykkyystestissä.

Vanhat roolit eivät ole päivittyneet

Molemmille sukupuolille ulkonäöllä on ratkaiseva merkitys. Tutkimukset osoittavat myös, että korkeasti koulutetut naiset, toisin kuin miehet, usein suosivat kumppania, jonka koulutus on joko samalla tasolla naisen kanssa tai vielä korkeammalla.

Naisten koulutustaso nousee jatkuvasti. Tutkijat arvelevat, etteivät naisten sen enemmän kuin miestenkään mieltymykset ole kehittyneet ajan mukana. Siksi korkeasti koulutettujen naisten on yhä vaikeampaa löytää kumppania.