Shutterstock
Seksuaalisuus - Sateenkaarilippu

Kuinka laaja seksuaalisuuden kirjo on?

Ennen puhuttiin lähinnä kolmenlaisesta seksuaalisuudesta – heteroseksuaalisuudesta, homoseksuaalisuudesta ja biseksuaalisuudesta. Nyt seksuaalisia suuntauksia on määritelty enemmän, ja lisää tulee koko ajan.

Mitä seksuaalisuus on?

Seksuaalisuus on hyvin laaja käsite.

Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmä:

"-- keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, sukupuolisuhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen."

Kuinka laaja seksuaalisuuden kirjo on?

On vaikea tehdä tyhjentävää listaa siitä, kuinka monella tavalla seksuaalisuus voi ilmentyä, koska kyseessä on hyvin henkilökohtaisesta asiasta.

Lista pitenee heti, kun joku määrittelee seksuaalisen suuntautumisensa uudella tavalla. Seksuaalisuudesta käytetty kielikin kehittyy nopeasti, kun tietoisuus asiasta lisääntyy.

Seksuaalisuutta voidaan kuvata ainakin 86 tavalla:

 • Abnoseksuaali
 • Abroseksuaali
 • Aceflux
 • Aegoseksuaali
 • Aequeseksuaali
 • Agynoseksuaali
 • Akoiseksuaali
 • Alloromanttinen
 • Alloseksuaali
 • Ambiseksuaali
 • Androbiseksuaali
 • Androflex
 • Androgynoseksuaali
 • Androseksuaali
 • Antroseksuaali
 • Apothiseksuaali
 • Aromanttinen
 • Aseksuaali
 • Autoromanttinen
 • Autoseksuaali
 • Avanseksuaali
 • Bicurious
 • Biromanttinen
 • Biseksuaali
 • Bi+seksuaali
 • Cassseksuaali
 • Ceaseseksuaali
 • Coeoseksuaali
 • Cupidoseksuaali
 • Cupioseksuaali
 • Ceteroseksuaali
 • Demiromanttinen
 • Demiseksuaali
 • Femeseksuaali
 • Femmeseksuaali
 • Fiktoseksuaali
 • Finseksuaali
 • Fleksiseksuaali
 • Frayseksuaali
 • Gay
 • Harmaaseksuaali
 • Harmaaromanttinen
 • Gyneseksuaali
 • Heteroromanttinen
 • Heteroseksuaali
 • Homoromanttinen
 • Homoseksuaali
 • Iculaseksuaali
 • Kalosseksuaali
 • Lamvanoseksuaali
 • Lesbo
 • Limnoseksuaali
 • Lithoseksuaali
 • Maseksuaali
 • Maskuseksuaali
 • Minseksuaali
 • Monoseksuaali
 • Multiseksuaali
 • Mutoseksuaali
 • Naryseksuaali
 • Neuseksuaali
 • Ninseksuaali
 • Novoseksuaali
 • Omniseksuaali
 • Oneseksuaali
 • Panseksuaali
 • Panromanttinen
 • Penultiseksuaali
 • Platoninen
 • Polyseksuaali
 • Pomoseksuaali
 • Proculseksuaali
 • Queer
 • Sansseksuaali
 • Sapioseksuaali
 • Seksivietillinen aseksuaali
 • Seksivietitön aseksuaali
 • Sex-averse
 • Sex-favorable
 • Sex-indifferent
 • Sex-repulsed
 • Skolioseksuaali
 • Spectraseksuaali
 • Taoseksuaali
 • Zygoseksuaali

Alla on lisää tietoa muutamista muodoista.

Heteroseksuaali

Heteroseksuaalisuus merkitsee, että henkilö on seksuaalisesti kiinnostunut muusta kuin omasta sukupuolestaan. Tämän tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos ihminen on heteroseksuaalinen mies, häntä vetävät seksuaalisesti puoleensa naiset.

Heteroseksuaalisena voidaan pitää myös esimerkiksi naiseksi syntyessään määriteltyä mutta itsensä mieheksi tuntevaa henkilöä, jos häntä kiinnostavat seksuaalisesti naiset.

Miestä, joka on syntynyt mieheksi ja joka on heteroseksuaali, voidaan kutsua cis-heteromieheksi. "Cis" kertoo, että mies kokee syntymässä määritellyn sukupuolen omakseen, ja "hetero" viittaa heteroseksuaalisuuteen, joka on yleisin seksuaalinen suuntautuminen.

Homoseksuaali

Homoseksuaalinen henkilö kokee seksuaalista vetovoimaa omaan sukupuoleensa. Jos nainen on seksuaalisesti kiinnostunut toisista naisista, hän on homoseksuaali.

Sama määritelmä pätee kaikkien sukupuoli-identiteettien edustajiin. Jos he tuntevat seksuaalista vetovoimaa ihmiseen, joka edustaa heidän kanssaan samaa sukupuolta, he ovat homoseksuaaleja.

New York Pride

Monissa maissa järjestetään vuosittain Pride-festivaaleja, joissa juhlitaan seksuaalivähemmistöjä ja nostetaan heidän oikeutensa huomion keskiöön. Kuva on New York Pride -tapahtumasta vuodelta 2015.

© Shutterstock

Määrittely vaikeutuu, jos non- eli ei-binääri henkilö on homoseksuaali, koska homoseksuaalisuus ymmärretään usein vain kahden perinteisen sukupuoli-identiteetin kautta.

Se, pitääkö ei-binääri ihminen itseään homoseksuaalina, vaihtelee yksilöittäin ja elämänvaiheittain, sillä sukupuoli-identiteetti ja vetovoiman kohde voivat muuttua elämän aikana.

Biseksuaali

Biseksuaalisuudella on perinteisesti tarkoitettu sitä, että henkilöä kiinnostavat seksuaalisesti sekä miehet että naiset.

Nykyisin biseksuaalisuus on osin päällekkäinen käsite useille seksuaalisille suuntautumisille, joissa kiinnostus ei kohdistu vain yhteen sukupuoleen.

Seksuaalisuus - Nainen kantaa biseksuaalisuutta symboloivaa lippua

Yhdysvaltalainen aktivisti Michael Page suunnitteli vuonna 1998 biseksuaalisuutta symboloivan lipun tuodakseen biseksuaalit paremmin esiin LGBT-yhteisössä.

© Shutterstock

Biseksuaalisuus on lähellä esimerkiksi panseksuaalisuutta, omniseksuaalisuutta tai polyseksuaalisuutta tai muita seksuaalisuuden suuntauksia, joissa kiinnostuksen kohteena ovat samaan aikaan tai eri aikoina useat eri sukupuolet.

Moni biseksuaali kokee, että heidän seksuaalinen kiinnostuksensa tiettyyn sukupuoleen riippuu henkilöstä, elämän vaiheesta tai tilanteesta.

Aseksuaali

Jos henkilö on aseksuaali, hän ei tunne tai ei juurikaan tunne seksuaalista vetovoimaaa kehenkään, olipa tämän sukupuoli mikä hyvänsä.

Aseksuaaleja Toronton Pride-festivaaleilla Kanadassa

Aseksuaalisuuden ilmaus Toronton Pride-festivaaleilla Kanadassa vuonna 2017.

© Shutterstock

Aseksuaali voi silti tuntea romanttista vetovoimaa kumppaniinsa, olla parisuhteessa tai harrastaa seksiä.

Osa aseksuaaleista voi harrastaa itsetyydytystä, mutta osa taas harrastaa seksiä vain harvoin. Jotkut eivät tunne kiinnostusta seksiin lainkaan tai torjuvat sen kokonaan.

Panseksuaali

Panseksuaalisuus merkitsee, että henkilö voi tuntea seksuaalista vetovoimaa ketä tahansa kohtaan tämän sukupuoli-identiteetistä riippumatta.

Demiseksuaali

Demiseksuaalilla tarkoitetaan henkilöä, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa vain sellaista ihmistä kohtaan, jonka kanssa on luonut vahvan tunnesiteen.

Alloseksuaali

Alloseksuaalisuus tarkoittaa vain sitä, että henkilö tuntee säännöllisesti seksuaalista vetovoimaa muita ihmisiä kohtaan. Käsite on aseksuaalin vastakohta, ja suurin osa ihmisistä on alloseksuaaleja.

Femi- tai finseksuaali

Femiseksuaalin tuntemaa seksuaalista vetovoimaa ei määritä sukupuoli vaan kohteen feminiinisyys.

Femiseksuaali on kiinnostunut feminiinisiä piirteitä omaavista henkilöistä, olivatpa he sitten cis-naisia, feminiinisiä miehiä, non- eli ei-binäärejä tai transnaisia.