Rasvainen ruoka raskauden aikana tekee lapsesta hermostuneen

Lapsen aivot kehittyvät eri tavoin, jos äiti syö odotusaikana rasvaista ruokaa. Lapsesta tulee silloin helpommin pelokas ja masentunut.

Ravinto on tärkeä asia raskaana olevalle.

© Shutterstock

Seurantatutkimuksissa on todettu, että liikapainoisten äitien lapsilla on kohonnut riski kärsiä myöhemmin elämässään erilaisista psyykkisistä ongelmista.

Nyt ensimmäiset biologiset tutkimukset apinoilla osoittavat, että äidin raskauden aikana nauttimalla ravinnolla on merkitystä lapsen hermoston kehitykselle.

Tutkijat jakoivat tiineenä olevat 65 makakiapinat kahteen ryhmään, joista toiselle annettiin normaalia ravintoa ja toiselle erittäin rasvaista ravintoa.

Apinoille syntyi 135 poikasta. Poikasten taipumus pelokkuuteen testattiin, ja poikasilta tutkittiin verestä ja turkista stressistä kertovia merkkiaineita.

Kun poikaset olivat 13 kuukauden ikäisiä, niiden aivot tutkittiin fyysisen kehityksen analysoimiseksi.

Aivot kehittyivät eri tavoin

Tutkimus osoitti selvästi, että ne apinat, joiden emot olivat syöneet rasvaista ruokaa odotusaikana, käyttäytyivät hermostuneemmin kuin vertailuryhmän jäsenet.

Hermostuneiden apinoiden aivot pystyivät säätelemään heikommin serotoniinin eritystä. Serotoniini on viestiaine, jonka vähyydellä tiedetään olevan merkitystä pelon ja masennuksen syntymisessä.

Vaikka apinanpoikaset saivat normaalia ei kovin rasvaista ravintoa, kun ne alkoivat syömään itse, ravinto ei näyttänyt pystyvän kumoamaan sikiöaikana tapahtunutta vaikutusta aivoihin.

Tutkijat tulivatkin siihen lopputulokseen, että raskauden aikainen ravinto on tärkeä tekijä sikiön psyykkiselle hyvinvoinnille myöhemmin elämässä.

Raskaana oleva tarvitsee yhä rasvaa

Rasvaisen ravinnon välttäminen ei merkitse sitä, että raskaana olevan tulisi kokonaan pidättäytyä rasvan syömisestä.

Useat tutkimukset osoittavat, että tietyt rasva-aineet, etenkin omega-3-rasvahapot, ovat tärkeitä sikiön kehitykselle. Raskaana olevan onkin syytä edelleen noudattaa virallisia ravintosuosituksia.