Puhu vauvalle – se vaikuttaa aivojen kehitykseen

Tutkijat ovat löytäneet yhteyden vanhempien pienille lapsille kohdistaman puheen ja lapsen aivoissa olevan aineen välillä.

Lapsen aivot kehittyvät erittäin nopeasti kahden ensimmäisen elinvuoden aikana. Brittitutkimuksessa todettiin, että aikuisten puhe pienille lapsille ilmeisesti vaikuttaa yhden aineen määrään aivoissa.

© Shutterstock

Kun vanhempi puhuu lapselleen, hän saattaa tuntea itsensä hieman hölmöksi, sillä keskustelukumppanilla on hyvin rajalliset vastausmahdollisuudet.

Vauvalle kannattaa kuitenkin pälpättää.

Puhe ei nimittäin ainoastaan kasvata lapsen sanavarastoa, vaan sillä näyttää olevan vaikutusta myös lapsen aivoissa olevaan aineeseen, todetaan brittitutkimuksessa.

Nukkuvien lasten aivot kuvattiin

Journal of Neuroscience -lehdessä julkaistun tutkimuksen tutkimusaineistona oli 163 lasta, joiden ikä oli 6–30 kuukautta.

Tutkimuksessa lapset saivat liivin, joka rekisteröi lasten kotona kuulemaa puhetta.

Kerätystä datasta tutkijat havaitsivat, että korkeasti koulutettujen äitien lapset kuulivat kotona yleisesti ottaen enemmän aikuisen puhetta ja tuottivat itsekin enemmän vokaaliäänteitä kuin muut vauvat.

Seuraavaksi lapsista 84 kutsuttiin sairaalaan, jossa heille tehtiin aivojen kuvantamistutkimus, kun he nukkuivat.

Tuloksista kävi ilmi, että 30 kuukauden ikäisillä lapsilla, jotka olivat kuulleet kotona paljon puhetta, oli aivojen kieleen liittyvillä alueilla enemmän myeliiniä kuin lapsilla, joiden arkeen ei ollut liittynyt niin paljon sanoja.

© Shutterstock

Mitä myeliini on?

Tutkijoiden yllätykseksi tutkimuksessa selvisi myös, että kuuden kuukauden ikäisillä lapsilla, joille vanhemmat puhuivat paljon, oli vähemmän myeliiniä aivoissaan.

Tutkijoiden mukaan se saattaa johtua siitä, että aikuisten puheen vaikutus riippuu aivojen kehitysasteesta.

Kuuden kuukauden iässä aivot kasvavat nopeasti, kun taas 30 kuukauden ikäinen lapsi on jo saavuttanut toisen vaiheen ja on alttiimpi ärsykkeille, mikä taas vaikuttaa myeliinin määrään, tutkijat toteavat.

Tutkijat korostavat, että aiheesta tarvitaan vielä lisätutkimusta. Tässä vaiheessa on esimerkiksi vielä epäselvää, miten suuri rooli lasten perimällä on.

Stressaava raskaus vaikuttaa kieleen

Brittitutkimus julkaistiin samaan aikaan kun tanskalainen tutkijaryhmä julkaisi oman selvityksensä lasten kielenkehityksen varhaisvaiheesta.

Tanskalaistutkijoiden työ perustuu yli tuhannen raskaana olevan naisen tietoihin. Se julkistettiin Euroopan endokrinologien kongressissa.

Tulokset viittaavat yllättävästi siihen suuntaan, että raskauden loppuvaiheessa naisten stressihormoni kortisolin korkea taso voi lisätä lasten puheenkehityksessä ilmeneviä vaikeuksia.

Alustavista tuloksista selviää, että raskauden aikana korkeille kortisolitasoille altistuneet pojat osasivat sanoa enemmän sanoja, kun taas tytöt ymmärsivät enemmän sanoja.