Shutterstock
Jason Voorheesin naamio elokuvassa Perjantai 13.

Voisivatko elokuvien psykopaatit olla todellisia?

Filmimaailman kaikkein sekopäisimmät aivot voivat parhaassa tapauksessa auttaa ymmärtämään ja tunnistamaan oikeita psykopaatteja.

Uhrilampaissa Hannibal Lecter on vangittuna lukuisista verisistä rikoksistaan. Sarjamurhaajakannibaalia on myös kuvattu "psykopaatin perikuvaksi".

Lecter ei kuitenkaan ole psykopaatti, sillä hänellä ei ole sellaisia luonteenpiirteitä, joilla oikeasti saisi psykopaatin diagnoosin.

Elokuvamaailman psykopaattien piti ennen herättää kauhua ja ahdistusta entisaikojen kansantarujen tapaan. Nykyisin psykologinen profilointi on elokuvissakin muuttunut vastaamaan enemmän todellisuutta. Tämä kehitys saattaa tutkimuksen mukaan lisätä ymmärrystä siitä, miten todelliset psykopaatit käyttäytyvät.

Todelliset psykopaatit ovat tunnekylmiä ja väkivaltaisia

Moderni aivotutkimus on paljastanut, että psykopaattien aivoissa tietyt alueet toimivat poikkeavalla tavalla. Psykopaatin diagnosointi tapahtuu kuitenkin pääasiassa poikkeavien luonteenpiirteiden ja käyttäytymismallien havaintojen pohjalta.

Elokuvien psykopaatitkin ovat usein tunnekylmiä ja väkivaltaisia. Elokuvahahmoissa korostetaan hyvin vaihtelevia piirteitä varsinkin silloin, kun elokuvan henkilö ei ole klassisinen psykopaatti.

Tiede ei pidä elokuvien psykopaatteja uskottavina

Tähän asti laajin tutkimus elokuvamaailman psykopaateista tehtiin vuonna 2013, kun belgialaiset oikeuspsykiatrit ja elokuvatutkijat kävivät läpi 400 elokuvahahmoa ja niiden mahdolliset psykopatiadiagnoosit.

Tutkimuksen lopputulos oli se, että perinteiset Hollywood-psykopaatit ovat hyvin karrikoituja. Niillä esiintyy muun muassa:

 • Pakkoliikkeitä, naurua, jne.: Hallitsemattomat eleet ja toiminnot eivät yleensä ole tyypillisiä oikeille psykopaateille.
 • Vahva itsekontrolli: Monet elokuvapsykopaatit näyttävät olevan niukkasanaisia mutta toisaalta huippuälykkäitä ihmisiä, joilla on hyvä itsekontrolli. Todellisuuden psykopaatit eivät vastaa tätä mielikuvaa.
 • Tietty elämäntapa: Hollywood esittää usein yhteiskunnan huipulla olevat ihmiset psykopaattisina. Todellisuudessa tutkimuksissa onkin osoitettu, että psykopaattisia piirteitä on havaittu normaalia enemmän esimerkiksi johtajina työskentelevillä henkilöillä, mutta toisaalta heillä ei ilmene väkivaltaisia piirteitä, mikä on psykopaateille tyypillistä.

Todellisuudessa psykopaatit ovat usein kyllä häikäilemättömiä mutta käyttäytymiseltään ennakoitavissa olevia ihmisiä ja usein yhteiskunnan laitapuolen kulkijoita.

Näin tunnistat naispuolisen psykopaatin
© Shutterstock

Alle kolmasosa elokuvien psykopaateista vastaa todellisuutta

Kattavassa elokuvapsykopaatteja luotaavassa tutkimuksessa tarkasteltiin 400:a elokuvaroistoa ja niiden mahdollisia psykopaattisia piirteitä vuosina 1915–2010 kuvatuissa filmeissä.

Yliluonnolliset oliot ja tiettyihin tyylilajeihin kuuluvat filmit jätettiin pois tutkimusaineistosta, joten tarkempaan analyysiin päätyi 126 elokuvahahmoa.

Hahmot jaettiin neljään eri ryhmään, ja miespuolisilla hahmoilla ryhmät jakautuivat seuraavasti:

 • 34 prosenttia klassisia psykopaatteja
 • 20 prosenttia manipulatiivisia psykopaatteja – psykopaattisia piirteitä, mutta ei väkivaltaisuutta
 • 27 prosenttia machoja – väkivaltaisia piireitä, mutta ei tunnekylmyyttä
 • 19 prosenttia pseudopsykopaatteja eli sosiopatiaan viittaavia persoonallisuushäiriöitä

Naispuolisilla hahmoilla ryhmäjakauma oli tämä:

 • 14 prosenttia klassisia psykopaatteja
 • 48 prosenttia manipulatiivisia
 • 0 prosenttia machoja
 • 38 prosenttia pseudopsykopaatteja

Elokuvahistorian todenmukaisimmat ja epärealistisimmat psykopaatit

Valkokankaan psykopaatteihin, jotka todellisuudessa eivät saisi psykopaatin diagnoosia, kuuluu muun muassa Uhrilampaiden Hannibal Lecter. Hän on Hollywood-psykopaatin arkkityyppi: äärimmäisen älykäs kulttuuriharrastaja, turhamainen, itsensä hyvin hallitseva ja menestyvä urallaan. Todellisuudessa nämä piirteet kuuluvat harvoin psykopaatille – ja tuskin koskaan samalle henkilölle.

Slasher-elokuvien sarjamurhaajat kuten Jason Voorhees ja Michael Myers ovat psykopaattien tavoin väkivaltaisia, mutta hahmojen älykkyys ja suunnittelukyky eivät kuulu todellisuuden psykopaattien piirteisiin. Psycho-elokuvan Norman Bates ei myöskään tutkijoiden mukaan ole psykopaatti vaan psykoottinen.

Oikeuspsykiatrit arvioivat, että filmien psykopaattihahmot ovat muuttuneet vuoden 2000 jälkeen aiempaa realistisimmiksi.

Video

5 elokuvamaailman realistisinta psykopaattia

Anton Chigurh, Menetetty maa (No Country for Old Men), 2007

Yksi elokuvahistorian totuudenmukaisimmista psykopaateista on Anton Chigurh. Hahmo on kylmäverinen, ei pode tunnontuskia eikä tunne mitään.

Henry Lee Lucas – Sarjamurhaaja (Portrait of a Serial Killer), 1989

Elokuvan inspiraationa on ollut todellinen sarjamurhaaja Henry Lee Lucas. Elokuvahahmossa on selviä psykopaattisia piirteitä, sillä hän ei osaa olla empaattinen eikä osaa asettua toisen ihmisen asemaan.

George Harvey, Oma taivas (The Lovely Bones), 2010

Oma taivas -elokuvan seksuaalirikollinen George Harvey esitetään sosiaalisesti kompetenttina henkilönä, jolla on monen todellisen psykopaatin tavoin vääristynyt minäkuva.

Gordon Gekko, Wall Street, 1987

Ikoninen pörssihai Gordon Gekko ei ole klassinen psykopaatti vaan erinomainen esimerkki manipulatiivisesta psykopatiasta, jota kuvataan usein Hollywood-filmeissä, kuten myös The Wolf of Wall Street -elokuvassa.

Hans Beckert, M – kaupunki etsii murhaajaa, 1931

Varhainen esimerkki realistisista psykopaattisista piirteistä on vuodelta 1931. Hans Beckertiä luonnehdittaisiin nykyisin väkivaltaiseksi seksuaalirikolliseksi, jolla on paljon klassisia psykopaatin piirteitä.