Shutterstock
Mand og kvinde i sengen

Uskottomat naiset yllättivät tutkijat

Tuoreen saksalaistutkimuksen mukaan miehet ja naiset kokevat oman uskottomuutensa aivan eri tavalla.

Useimmat pitävät uskottomuutta parisuhteen tuhoajana. Toisaalta parisuhteen ulkopuolisten suhteiden vaikutusta on tutkittu melko vähän.

Uskottomuuden tutkiminen on hankalaa, sillä oman vakituisen kumppanin tietämättä tapahtuvaan seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyy usein häpeää ja salailua.

Tilburgin yliopistossa Saksassa on kuitenkin yritetty lähestyä pettämistä tieteellisesti. Psychological Science -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin 947 saksalaisen aikuisen uskottomuuskokemuksia 12 vuoden ajalta. Heistä 609 oli itse ollut uskoton, ja 338 oli tullut petetyksi parisuhteessaan.

Tutkittavilta kyseltiin muun muassa heidän yleistä hyvinvointiaan ja parisuhteensa tilaa syrjähypyn jälkeen.

Tutkijat havaitsivat yllättävän sukupuolten välisen eron suhtautumisessa uskottomuuteen.

”Analyysissamme tuli esiin yksi ryhmä, joka näytti selviävän uskottomuudesta ja voivan jopa hyvin uskottomuuden jälkeen: uskottomia olleet naiset.”

Tutkijat: Tämän vuoksi uskottomuus voi tuntua hyvältä

Miespuoliset vieraissa käyneet sen sijaan kokivat yleisesti omanarvontuntonsa ja tyytyväisyytensä elämään heikentyneen.

Saksalaistutkijat etsivät myös muista, aikaisemmista tutkimuksista mahdollisia selityksiä sille, miksi osa naisista tuntui voivan hyvin syrjähypyn jälkeen.

Vuonna 2005 Journal of Social and Personal Relationships -tiedeaikakauslehdessä julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa naispuoliset osanottajat ilmoittivat usein syyksi uskottomuuteen tyytymättömyyden omaan parisuhteeseensa.

Saksalaistutkijat arvelevatkin, että naisten uskottomuus saattaa muita useammin johtua tyytymättömyydestä omaa kumppania kohtaan. Siksi naisen vieraissakäynti voi johtaa kumppanissa positiiviseen käyttäytymisen muutokseen.

Kahdeksan syytä pettämiseen

Uskottomuuteen johtavat tekijät voivat kuitenkin olla hyvin monimutkaisia. Tämä ilmeni vuonna 2020 tehdyssä yhdysvaltalaistutkimuksessa, jossa tutkijat pestasivat Reddit-nettikeskustelualustalta 495 vapaaehtoista ja selvittivät syitä näiden syrjähyppyihin.

Osanottajat olivat tunnustaneet olleensa parisuhteessaan uskottomia. He saivat vastattavakseen yksinkertaisen kysymyksen: miksi teit sen?

© Shutterstock

Lue myös:

Vastauksista erottui kahdeksan yleistä perustelua syrjähypylle: viha, itsetunto, rakkauden puute, sitoutuneisuuden puute, vaihtelunhalu, petos, seksuaalinen halu ja olosuhteet.

Syrjähypyn syyllä on yhteys siihen, miten pitkään parisuhteen ulkopuolinen suhde jatkui, miten vahvasti siihen sitouduttiin tunnetasolla ja päättyikö vakituinen parisuhde syrjähypyn seurauksena.