Shutterstock
Perfektionist

Tutkijat: Perfektionismia voidaan lieventää 14 päivässä

Perfektionistina oleminen ei ole mitenkään täydellistä. Päinvastoin se voi olla tuhoisaa sekä perfektionistille itselleen että hänen ympäristölleen.

Jokainen meistä tuntee varmasti perfektionisteja. He eivät ole koskaan tyytyväisiä saavutuksiinsa. Mikään ei ole riittävän hyvin. He pelkäävät etukäteen tekevänsä virheitä, ja kaiken huipuksi he hankaloittavat muiden elämää tarkastelemalla toisten aikaansaannoksia samojen ultrakriittisten linssien läpi kuin omiaan.

Perfektionismi ei todellisuudessa ole täydellistä, ja siksi Floridan valtionyliopiston tutkijat olivatkin innoissaan, kun he saivat häivytettyä pakkomielteet koehenkilöryhmältä kahden viikon yksinkertaisella online-harjoittelulla.

Virheitä piti tehdä tahallaan

Exposure-Based Treatment for Perfectionism (ETP) -menetelmää testattiin 76 naispuolisella opiskelijalla, joilla oli selkeä taipumus suorittaa kaikki täydellisesti. Osallistujille kerrottiin etukäteen, että heidän piti harjoitusjakson aikana tehdä tahallaan toistuvasti virheitä, jotta he asteittain alkaisivat sietää virheitä paremmin.

Ohjelmassa käytettyä kolmea harjoitusta oli etukäteen testattu koehenkilöillä, jotta oltiin varmoja siitä, että ne aiheuttivat turhautumista. Yhdessä harjoituksessa piti katsoa tiettyjä kuvioita sekunnin ajan ja sitten palauttaa mieleen kuvioiden järjestys 20 sekunnin kuluessa. Toisessa harjoituksessa osallistujien piti vastoin tahtoaan tehdä kirjoitusvirheitä. Kolmanteen harjoitukseen kuului monivalintatehtäviä, joihin ei kaikissa tapauksissa ollut yhtä selkeää oikeaa vastausta.

Vähemmän masennusta ja sosiaalista ahdistusta

Harjoitus saattaa ensi kuulemalta vaikuttaa perfektionistin pahimmalta painajaiselta – eräänlaiselta henkiseltä juoksuhiekalta, joka estää noudattamasta pyrkimystä täydellisyyteen. Vaikutus osoittautui kuitenkin täysin päinvastaiseksi. ETP-menetelmä laski perfektionismin tasoa ja lisäsi osallistujien suvaitsevaisuutta tekemiään virheitä kohtaan.

Tutkijoita hämmästytti etenkin se, miten nopeasti vaikutus näkyi. Normaalisti psykoterapeuttiset hoitomenetelmät vievät 6–12 viikkoa ja lisäksi ne edellyttävät terapeutin aktiivista läsnäoloa.

"Jos ETP-menetelmä tulee saataville verkkoon, sillä on selvä etu muihin menetelmiin verrattuna. Sitä paitsi kävi ilmi, että tietoinen virheiden tekeminen vähensi masennusta, mikä mahdollisesti myös vähentää tarvetta pohtia asioita liian perusteellisesti ja lieventää sosiaalista ahdistuneisuutta", kirjoittaa psykologian professori Susan Krauss Whitbourne artikkelissaan "To conquer perfectionism, you only have to fail" Psychologytoday -julkaisussa.

rakkaus, aivot, anatomia
© Shutterstock

Lue myös: