WARNER BROS
TOTUUSSEERUMI

Onko totuusseerumia olemassa?

Elokuvien maailmassa totuusseerumilla pannaan kuulusteltavat paljastamaan syvimmät salaisuutensa vastoin tahtoaan. Onko sellaista ainetta oikeasti olemassa?

Harry Potter -kirjoissa totuusseerumi on kirkasta, väritöntä ja hajutonta juomaa, joka panee juojansa lavertelemaan kaikki salaisuutensa. Todellisuudessa mikään aine ei toimi ihan sillä tavalla.

Vähän totuusseerumin tavoin vaikuttavia aineita on olemassa. Niiden toiminta perustuu siihen, että ne hidastavat keskushermostoa ja tekevät ihmisestä puheliaamman.

Totuusseerumia valmistetaan muun muassa atropiinista ja skopolamiinista, jotka ovat koisokasveissa esiintyviä myrkyllisiä alkaloideja.

sandhedsserum - scopolamin

Totuusseerumina käytettyä skopolamiinia esiintyy luonnostaan hullukaalissa (Hyoscyamus niger).

© Shutterstock

Totuusseerumi salpaa välittäjäaineen, joka pitää olla aivosolujen välistä viestinvaihtoa.

Totuusseerumia on käytetty muun muassa kuulusteluissa. Tavoitteena on saada ihminen puheliaammaksi ja heikentää hänen tarkkaavaisuuttaan niin, että hän tulee paljastaneeksi asioita, jotka hän muuten pitäisi salassa.

Totuusseerumi vie estot

Koisokasveissa esiintyviä atropiinia ja skopolamiinia on käytetty totuusseerumeina. Ne estävät aivojen välittäjäaineiden toimintaa.

Signalstoffer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Välittäjäaine aktivoi aivosolut

Välittäjäaine asetyylikoliini (keltainen) vaikuttaa aivosolujen liitoskohdissa, niin sanotuissa synapseissa, joissa se sitoutuu asetyylikoliiniresepteroihin. Sen avulla yksi aivosolu aktivoi toisen.

Signalstoffer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Totuusseerumi syrjäyttää välittäjäaineen

Totuusseerumin, kuten skopolamiinin (vihreä), molekyylirakenne sopii synapsin reseptoreihin. Se valtaa reseptorit niin, että välittäjäaineelle ei ole enää tilaa.

Signalstoffer
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Aivosolujen yhteydet katkeavat

Kun välittäjäaine ei pääse vaikuttamaan synapsissa, aivosolut eivät voi viestiä keskenään. Tästä seuraa, että aivot tylsistyvät ja ihmistä on tavallista helpompi manipuloida.

Psykiatrisessa hoidossa totuusseerumin kaltaisia aineita on käytetty vähentämään potilaan estoja. Tarkoituksena on ollut saada potilas paljastamaan ajatuksia, joita hän muuten ei kertoisi muille.

On kuitenkin kyseenalaista, onko totuusseerumeista todellista hyötyä. Ne nimittäin myös kiihdyttävät mielikuvitusta ja voivat aiheuttaa voimakkaita aistiharhoja.

Siksi totuusseerumi voi saada aikaan myös aivan päinvastaisen vaikutuksen kuin on toivottu. Totuuksien sijaan kuulusteltavan aivot voivat tuottaa vakuuttavalta kuulostavia mutta täysin perättömiä mielikuvitustarinoita.