Shutterstock
rakastavaiset, parisuhde, kielitiede, viestintä, tekstiviesti, sms

Rakkaus saa tekstaamaan samalla tavalla

Tutkimus paljasti, että rakastavaisten tekstiviestit alkavat muistuttaa toisiaan.

Tunnetusti pitkässä parisuhteessa, kuten avioliitossa, kumppanit omaksuvat usein toistensa ilmauksia, eleitä ja ilmeitä.

Tuore tutkimus osoittaa, että vuorovaikutus ei ilmene vain keskusteltaessa kasvotusten. Myös rakastavaisten tekstiviestit alkavat vähitellen muuttua toistensa kaltaisiksi.

Viestintä yhdenmukaistuu

Uuden tutkimuksen mukaan pariskunnissa tapahtuu kielellistä mukautumista ajan mittaan.

Tutkijat uskovat, että kumppanit kasvavat kiinni toisiinsa henkisesti myös tiedonkäsittelyn ja tunnesäätelyn osalta. Side heijastuu viestintätapaan.

Oletettavasti parisuhde motivoi lisäämään kumppaneiden välistä yhteisymmärrystä eli etsimään yhteistä kieltä, sillä se estää väärinkäsityksiä.

Tekstiviestit ovat uusi tutkimuskohde

Analyysissä kiinnitettiin huomiota lause- ja tyyliopilliseen seikkoihin, lyhenteisiin ja emojeihin.

Esiin piirtyi kuva keskinäisestä mukautumisesta jo suhteen alkuvaiheessa. Itse asiassa tekstiviestit yhdenmukaistuivat eniten silloin, kun seurustelu ei ollut vielä vakavaa eikä virallista.

Tulos sopii hyvin havaintoihin parisuhteissa esiintyvästä puheviestinnän samankaltaistumisesta.