Quinten de Graaf/Unsplash
Psykopaatti

Psykopatian oireet

Psykopaattia käytetään usein haukkumasanana, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja mikä on sanan tieteellinen määritelmä? Mitä tyypillisiä psykopaatin piirteitä ja käyttäytymismalleja psykologit ovat tunnistaneet?

Mikä on psykopaatti?

Toisin kuin monet ehkä luulevat psykopatia ei ole psyykkinen sairaus. Kyseessä on häiriö itse persoonallisuudessa – niin sanottu epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Tutkijoiden parissa on kuitenkin erimielisyyttä siitä, miten psykopaatti määritellään.

Aikojen kuluessa psykopatialla on ollut erilaisia nimityksiä, esimerkiksi ”hulluus ilman todellisuudentajun hämärtymistä” ja ”moraalinen mielipuolisuus”.

Nykyään yhdysvaltalaistutkijat käyttävät nimitystä ”sosiopaatti” psykopaatin sijaan, ja yhdysvaltalaisessa psykiatriassa diagnoosina on usein ”antisocial personality disorder”. Kansainvälisessä tautiluokituksessa (ICD) psykopatia luokitellaan kuuluvaksi epäsosiaalisten persoonallisuuksien ryhmään.

Uusien käsitteiden taustalla on osin se, että sanaa psykopaatti on alettu käyttää haukkumasanana, osin se, että psykopaatin määritelmä on tähän asti virheellisesti kohdistunut yksilöön itseensä eikä se ole sisältänyt psykopaatin ongelmallista suhdetta ympäristöönsä.

Kansainvälisessä tautiluokituksessa (ICD), jota Maailman terveysjärjestö (WHO) käyttää, psykopatia luokitellaan kuuluvaksi epäsosiaalisten persoonallisuuksien ryhmään.

Psykopaatin piirteet

Millainen psykopaatti on, ja mikä on luonteenomaista psykopaatille? Vaikka asiantuntijoilla on psykopaatin määritelmästä eri käsityksiä, monista epäsosiaalisen persoonallisuuden tunnusmerkeistä ollaan pitkälti yksimielisiä

 • Psykopaatti on viehättävä, hän pystyy puhumaan kaikkien kanssa, hän elehtii usein ja vaikuttaa hyvin määrätietoiselta. Hänellä ei kuitenkaan ole kykyä empatiaan, toisin sanoen hän ei pysty eläytymään siihen, mitä muut ajattelevat tai tuntevat.
 • Psykopaatti yliarvioi itsensä, käyttää muita ihmisiä hyödykseen, manipuloi toisia eikä tunne syyllisyyttä, jos joku joutuu hänen vuokseen kärsimään. Hän on usein epäluotettava, ja hän valehtelee helposti.
 • Psykopaatti ei pysty ymmärtämään omien tekojensa seurauksia. Hän jättää helposti opiskelun tai työn kesken, jos jokin asia tai joku ihminen on häntä vastaan, ja ottaa lainaa – myös toisten kustannuksella. Psykopaatteja myös löytyy usein väkivaltaisten aviomiesten joukosta.
 • Psykopaatti ei myönnä, että hänellä on ongelma, minkä vuoksi hoito on hyvin vaikeaa.
Nainen katsoo rikkinäiseen peiliin

Naispuolinen psykopaatti muistuttaa miespuolista, mutta hänellä on tiettyjä erityispiirteitä.

© Shutterstock

Yhden yhdysvaltalaisen ja yhden norjalaisen tutkimuksen mukaan naispuoliset psykopaatit ovat usein käytökseltään hillitympiä kuin miespuoliset psykopaatit.

aispuolinen psykopaatti muistuttaa miespuolista, mutta hänellä on tiettyjä erityispiirteitä.

Lisäksi naispuolinen psykopaatti on usein hyvin mustasukkainen, hän varastaa ja pettää ja saattaa flirttailla silmiinpistävästi.

Psykopaattitesti

Psykopatiaa on usein mitattu niin sanotulla Hare-asteikolla, jossa ihmistä arvioidaan 20 eri kategorian kriteereiden mukaan. Niitä ovat muun muassa empatian puute ja omien kykyjen yliarvioiminen. Testin tekee psykologi, ja kaikki, joiden pistemäärä on vähintään 30, luokitellaan psykopaateiksi.

Viime vuosina asteikkoa on kuitenkin arvosteltu ankarasti, koska sitä pidetään liian epämääräisenä ja subjektiivisena.

Internetissä on erilaisia testejä, joiden väitetään paljastavan, oletko psykopaatti. Sellaisten testien tulosta ei kuitenkaan tule pitää totuudenmukaisena diagnoosina, sillä sellaisen voi antaa vain lääkäri.

Ted Bundy black and white photo
© Donn Dughi / State Archives of Florida, Florida Memory

Tässä on 4 kuuluisaa psykopaattia

Ted Bundy oli yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, joka murhasi 30 naista vuosina 1974–1978. Psykologien mukaan hänellä oli monia psykopaatin piirteitä, muun muassa empatian puute sekä manipuloiva, väkivaltainen ja valheellinen käytös.

Richard Ramirez – tunnettu myös nimellä The Night Stalker – oli yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, joka vuonna 1989 tuomittiin 19 kertaa kuolemaan 13 murhasta ja lukuisista väkivaltaisista ja seksuaalisista päällekarkauksista.

Samoin kuin Ted Bundylta myös Richard Ramirezilta puuttui empatiakyky, ja hän oli ilmeisen väkivaltainen. Lisäksi hänellä ei ollut mitään syyllisyydentuntoa eikä hän ottanut vastuuta teoistaan.

Jane Toppan oli yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, joka sairaanhoitajan työssään pahoinpiteli ja myrkytti potilaitaan.

Vuonna 1901 Toppan myönsi syyllisyytensä 11 murhaan, ja hänen on kerrottu sanoneen, että hänen tavoitteenaan oli tappaa useampia avuttomia ihmisiä kuin kukaan muu koskaan elänyt mies tai nainen.

Myöhemmät arvioinnit Toppanin käytöksestä osoittavat selviä merkkejä psykopatiasta. Hän ei esimerkiksi tuntenut lainkaan syyllisyyttä teoistaan, ja hän oli käytökseltään hyvin hurmaava, manipuloiva ja valheellinen.

Dennis Rader – tunnettu myös nimellä BTK-kuristaja – oli yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, joka tappoi 10 ihmistä vuosina 1974–1991.

Mielialatutkimus osoitti, että Dennis Rader oli narsisti ja psykopaatti. Hän ei tuntenut empatiaa, hän oli manipuloiva ja tunsi olevansa lain yläpuolella. Siksi hän esimerkiksi pilkkasi poliisia kirjeitse ja oli varma siitä, että hän oli liian älykäs joutuakseen vangituksi.

Tietävätkö psykopaatit olevansa psykopaatteja?

Kanadalaisen psykologin ja kirjailijan, Hare-asteikon laatijan, Robert D. Haren mukaan psykopaatit ovat tietoisia siitä, mitä he tekevät ja miksi.

He eivät ole psykoottisia tai harhaisia, kuten esimerkiksi skitsofreenikot saattavat olla, vaan he toimivat pelkästään omasta vapaasta tahdostaan.

Miten ihmisestä tulee psykopaatti?

Syy psykopaatin kehitykseen on mitä todennäköisimmin perimän ja ympäristön sekoitus, missä lapsuusaikaista laiminlyödyksi tulemista pidetään ratkaisevana tekijänä. Toisaalta täysin normaalikaan lapsuus ei sulje pois sitä, että ihmisestä kehittyy psykopaatti.

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö ei ilmesty tyhjästä aikuisiällä, ja ensimmäiset merkit siitä voidaan useimmissa tapauksissa nähdä jo varhaisvuosina. Alakouluikäisillä lapsilla merkkejä psykopatiasta ovat:

 • toistuva ja huoleton valehtelu
 • empatian puute
 • vanhempien, opettajien ja sääntöjen uhmaaminen
 • jatkuva hakeutuminen riitoihin toruista ja varoituksista huolimatta
 • varastelu toisilta lapsilta tai vanhemmilta
 • taipumus aggressioon, kiusaamiseen ja toisten loukkaamiseen
 • lupausten pettäminen, myöhäinen ulkonaolo ja jatkuva poissaolo kotoa
 • eläinten haavoittaminen ja tappaminen
 • tihutyöt ja tulipalojen sytyttäminen.

Psykopaatit osaavat ohjata impulssejaan

Perinteinen käsitys psykopaatista häikäilemättömänä rikollisena ei pidä paikkaansa.

Viime vuosina tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että yhteiskunnassa on paljon psykopaatteja, joiden käyttäytyminen ei ole väkivaltaista eikä epäsosiaalista.

Virginia Commonwealth -yliopiston tutkimus viittaa esimerkiksi siihen, että psykopaatti, joka ei ole rikollinen, on usein oppinut hallitsemaan paremmin aggressiivisen käytöksen ja oppinut vastuullisuutta.

Tutkimus osoittaa, että niillä, jotka pystyvät hallitsemaan käytöstään, on enemmän muita psykologisia piirteitä kuin niillä, jotka eivät siinä onnistu. Tähän ryhmään kuuluvat ovat esimerkiksi pelottomampia ja toisaalta impulsiivisempia.

Tutkimuksessa painotetaan kuitenkin yhä sitä, että yksilöllisten ominaisuuksien perusteella ei voida ennustaa, miten hyvin kukin onnistuu hallitsemaan käyttäytymistään.

Miltä tuntuu olla psykopaatti?

Kuten kaikilla ihmisillä myös psykopaateilla on synnynnäinen tarve olla rakastettu ja suosittu.

Psykopaattien oma käytös kuitenkin lievästi sanottuna karkottaa ihmiset heidän läheltään, ja siksi tarve ei yleensä täyty. Ajoittain he saattavat huomata, miten heidän käytöksensä vaikuttaa toisiin kielteisesti.

Yritykset käytöksen parantamiseksi kariutuvat usein siihen, että psykopaatti ei opi kokemuksista, mikä taas ruokkii kielteisiä, turhautuneita ja masentuneita ajatuksia.