Shutterstock

Perfektionistit ja ikääntyneet hamstraavat vessapaperia

Antropologit vertasivat tuhannen ihmisen persoonallisuuden piirteitä ja vessapaperin kulutusta. Tutkimus osoitti, että covid-19-pandemian aikana eniten vessapaperia ovat hamstranneet perfektionistit, eläkeläiset ja yhdysvaltalaiset.

Kuvat supermarketien tyhjistä hyllyistä ja vessapaperia pursuilevista ostoskärryistä kiersivät maailmaa. Kun yksi osa väestöstä jonotti kassalla, toinen osa väänsi vitsiä ostostelijoiden kustannuksella.

Tuore kyselytutkimus pyrki selvittämään, mitkä väestöryhmät ovat kriisitilanteissa taipuvaisimpia hankkimaan suuria määriä perustarvikkeita.

Varovaiset ja herkät hamstraavat eniten

Tutkimuksen suorittivat saksalaisen Max Planck -instituutin antropologit 35 maassa, jotka valikoituivat sosiaalisen median kautta.

1 029 kyselyyn vastannutta teki ensin HEXACO-persoonallisuustestin, jossa ihmiset jaetaan kuuteen käyttäytymisryhmään. Lisäksi heiltä kysyttiin ikää, sukupuolta, koronaviruksen aiheuttaman stressin tasoa ja ostetun vessapaperin määrää pandemian puhkeamisen jälkeen.

Tulokset olivat yksiselitteiset: Ne, jotka pelkäävät virusta eniten, ostavat eniten vessapaperia. Vanhemmat ostavat vessapaperia enemmän kuin nuoret. Ja yhdysvaltalaiset hamstraavat enemmän kuin eurooppalaiset.

Psykologinen malli jakaa ihmiset ryhmiin

HEXACO on yksi lukuisista psykologista luonteenpiirteitä käsittelevistä malleista. Siinä ihmiset jaotellaan luonteenpiirteiden perusteella kuuteen luokkaan, joilla on erilaiset hallitsevat ulottuvuudet. Ulottuvuudet ovat: rehellisyys/nöyryys, herkkyys, ulospäinsuuntautuneisuus, halu kompromisseihin, huolellisuus ja avoimuus.

HEXACO-mallin nimi juontuu kuudesta persoonallisuustyypistä, johon ihmiset siinä jaetaan.

© Wikimedia Commons / MissLunaRose12

Hamstraukseen olivat taipuvaisempia etenkin ne henkilöt, joissa korostuu mallissa mainittu huolellisuus ja herkkyys.

Huolellisuus on yhteydessä perfektionismiin ja varovaisuuteen. Herkkyys taas liittyy esimerkiksi pelkoon ja tunteellisuuteen.

Tieto voi ehkäistä tulevaa hamstrausta

Tutkimuksen tavoitteena oli testata, oliko perää väitteissä, joiden mukaan hamstraajat ovat itsekkäitä. Tutkijat tulivat kuitenkin tulokseen, jonka mukaan hamstraukseen sortuivat erityisesti ne, jotka pelkäsivät virusta eniten, vaikka he olisivat olleetkin HEXACO-mallissa luokiteltavissa itsekeskeisiksi. Pelko ja herkkyys ajoivat tällä kertaa itsekkyyden edelle.

Tutkimuksen toinen tavoite oli antaa päättäjille tietoa tulevissa maailmanlaajuisissa terveyskriiseissä toimimisen tueksi.

Jotkin vessapaperin valmistajat ilmoittivat myyntinsä kasvaneen 700 % huolimatta viranomaisten kehotuksista olla hamstraamatta. Tieto hamstraukseen erityisesti taipuvaisista väestöryhmistä voisi olla tärkeää ihmisten rauhoittamiseksi uuden pandemian iskiessä.