Shutterstock & Lotte Fredslund

Opas: Näin saat uusia ystäviä

Onko sinun vaikea ystävystyä? Tutkijat ovat valmiita auttamaan sinua. He ovat esittäneet viisi tutkimuksiin perustuvaa keinoa parantaa mahdollisuuksia solmia uusia ystävyyssuhteita.

Keskustelu

Anna toisten kertoa itsestään

Vaikutus: Kysymykset aktivoivat aivojen mielihyväjärjestelmää.

Guide til venner
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Miksi?

Monista on kiva puhua itsestä ja omista asioista. Aivokuvausten mukaan mielihyväjärjestelmä toimii aktiivisemmin silloin, kun kerrotaan itsestä, kuin silloin, kun puhutaan muista tai yleisistä asioista. Samankaltaista aivotoimintaa esiintyy, kun syödään tai harrastetaan seksiä.

Tuotat toisin sanoen keskustelukumppanillesi suurta nautintoa antaessasi hänen puhua. Lisäksi sillä, että osoittaa olevansa kiinnostunut toisen ajatuksista, tekee tutkimusten mukaan sympaattisemman vaikutelman.

Miten?

Anna keskustelukumppanisi olla enemmän äänessä, kuuntele häntä aktiivisesti ja paina tietoja mieleesi, jotta muistat, mistä puhuitte, kun tapaatte seuraavan kerran. Koska kyse ei ole kilpailusta, kommentoi itsellesikin tärkeitä aiheita vain lyhyesti. Varo innostumasta liikaa, jottet vahingossakaan jyrää uutta tuttavaasi.

Hyvää kuuntelijaa arvostetaan. Kuuntelemalla oppii tuntemaan toisen paremmin, ja jos kiinnostus on molemminpuolista, on helpompi ystävystyä keskenään.

Rehellisyys

Pysy totuudessa

Vaikutus: Aitous vahvistaa tunnesidettä.

Guide til venner
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Miksi?

Tutkimusten mukaan useimmat pitävät sympaattisempina niitä, jotka kertovat avoimesti itsestään, kuin niitä, jotka panttaavat tietoja itsestään ja esittävät muuta kuin he ovat.

Vaikutus on vastavuoroinen: sinuakin miellyttävät – tiedostamattomasti – enemmän ne henkilöt, jotka puhuvat suoraan ja vilpittömästi omista kokemuksistaan ja tunteistaan. Uskoutuminen syventää tutkitusti ystävyyttä.

Miten?

Rupattelu on usein hyvä tapa aloittaa tutustuminen, mutta jäädessään pinnalliseksi keskustelu ei johda mihinkään, sillä osapuolet eivät saa tietää toisistaan mitään mielenkiintoista. Jos haluaa ystävystyä, pitää paljastaa jotain henkilökohtaista.

Kun kertoo itsestään rehellisesti, voi herättää paitsi luottamusta myös kiinnostusta. Avoimuus ja aitous eivät kuitenkaan tarkoita, että täytyy mennä heti intiimeihin yksityiskohtiin.

Persoonallisuus

Samanhenkiset viihtyvät yhdessä

Vaikutus: Yhteiset ominaisuudet yhdistävät.

Näin saat ystäviä
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Miksi?

On saatu paljon näyttöä siitä, että hyvä ystävyyssuhde syntyy helpoimmin sellaisten henkilöiden välille, joilla on jotain yhteistä. Yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi ikä, koulutus ja harrastukset – mutta niihin kuuluvat myös luonne ja temperamentti.

Vuodelta 2004 olevan tutkimuksen mukaan samankaltaisuutta ei välttämättä ensin huomaa. Kun alkaa tutustua kovin erilaiselta vaikuttavaan henkilöön, ei kannata kiirehtiä asioiden edelle. Yhteisiä piirteitä ja muita yhdistäviä tekijöitä voi löytyä vähitellen.

Miten?

Voit parantaa mahdollisuuksiasi saada uuden ystävän hakeutumalla samanhenkisten ihmisten pariin – esimerkiksi opintokerhossa, yhdistyksessä tai urheiluseurassa. Jollekulle voi olla tärkeää poliittinen tai uskonnollinen vakaumus. Olennaista on kuitenkin se, että tietää myös itse, mistä tykkää ja mistä ei.

Kerhoilla, seuroilla ja yhdistyksillä on yleensä säännöllistä toimintaa. Kun tapaamisia on jatkuvasti, on todennäköistä, että tutustuu muihin vähitellen. Ajan mittaan tuttavista voi tulla ystäviä.

Maltti

Uhraa aikaa ihmissuhteille

Vaikutus: 300 yhdessä vietetyn tunnin jälkeen tuntee toisen.

Näin saat ystäviä
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Miksi?

Rakkautta ensi silmäyksellä voitaneen pitää harvinaisena tapauksena. Äkillinen ystävystyminen on varmasti vielä poikkeuksellisempaa. Ystävyyssuhde kehittyy yleensä vaiheittain ja syvenee, kun henkilöt ovat tekemisissä toistensa kanssa.

Esimerkiksi vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan opiskelijat pitivät toisiaan kavereina siihen asti, kun he olivat viettäneet yhdessä 50 tuntia. Ystävyys vaati 140 tunnin yhdessäoloa, ja hyviksi ystäviksi tultiin vasta yli 300 yhteisen tunnin jälkeen.

Miten?

Ystävystymiseen täytyy käyttää paljon aikaa. Siksi pitää olla valmis muuttamaan omaa elämää. Toisin sanoen on tehtävä valintoja, jotka saattavat ainakin aluksi tuntua uhrauksilta. Jos pitää kiinni vanhasta kaveripiiristä, uudelle ystävälle ei ehkä löydy tilaa.

Ystävyyssuhteen solmimiseen on mahdollista suhtautua kuin työhön: sille on varattava aikaa, kun täyttää kalenteriaan.

Katsekontakti

Käännä katseesi kolmen sekunnin kuluttua

Vaikutus: Vilkaisu vaikuttaa vilpittömämmältä.

Näin saat ystäviä
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Miksi?

Katsekontakti voi vaikuttaa sekä puoleensa vetävästi että torjuvasti. Tiedetään esimerkiksi, että syntyy yhteenkuuluvaisuuden tunne, kun toinen katsoo hetken silmiin ja hymyilee. Kyse on kuitenkin herkästä asiasta, ja jos toinen välttää silmiin katsomista, neutraali kasvojen ilme voi tehdä paremman vaikutuksen kuin hymyily.

Lisäksi on saatu selville, että yli kolme sekuntia kestävä suora katsekontakti voidaan kokea teennäiseksi ja kiusalliseksi.

Miten?

Käyttäydy luontevasti, ja osoita kiinnostusta keskustelukumppaniasi kohtaan katsomalla häntä silmiin ja hymyilemällä hänelle välillä. Jatkuva hymyily ja tuijottaminen koetaan kuitenkin helposti häiritseväksi. Toinen voi kiusaantua ja tehdä vääriä päätelmiä.

Huomiota voi herättää myönteisellä tavalla yksinkertaisesti käyttäytymällä teeskentelemättömästi ja osallistumalla keskusteluun.