Shutterstock
Nainen juhlii voittoa

Naisten ja miesten kaksintaistelu ratkesi – naiset voittivat!

Naiset saavuttivat makean voiton sukupuolten välisessä ikuisessa köydenvedossa – ainakin eräällä tärkeällä osa-alueella.

Kummat ovatkaan parempia, naiset vai miehet? Nyt vastaus on vihdoin löytynyt – ainakin kun kyse on verbaalisista kyvyistä ja muistista. Bergenin yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että naiset ovat miehiä parempia löytämään sanoja ja muistamaan niitä. Tutkijoiden mukaan kyse on tosin melko marginaalisesta mutta joka tapauksessa hyvin johdonmukaisesta erosta, joka on pitänyt pintansa jo viisikymmentä vuotta ja joka pätee vertailussa myös koko elämänkaaren ajan.

350 000 ihmisen tutkimusaineisto

Tutkimusta johti Bergenin yliopiston professori Marco Hirnstein. Yhdessä kollegoidensa kanssa Hirnstein analysoi lukuisia tutkimuksia, väitöskirjoja ja maisterintutkielmia – yhteensä noin 350 000 osallistujan aineiston – selvittääkseen, ovatko naiset todellakin miehiä ylivertaisempia löytämään sanoja ja muistamaan niitä. Tutkijaryhmän kattava meta-analyysi koitui lopulta naisten eduksi, mutta norjalaistutkijat panivat samalla merkille myös erään toisen tärkeän, ajatuksia herättävän seikan.

Molemmilla on vahvuutensa

Tutkimuksessa kävi nimittäin myös ilmi, että naisten johtamissa tutkimushankkeissa tulokset olivat yleensä olleet naisille suotuisampia verrattuna tutkimuksiin, joita olivat johtaneet miestutkijat.

”Tähän asti tutkimuksessa fokus on ollut pääasiassa kyvyissä, joissa miesten katsotaan loistavan. Nyttemmin on alettu keskittyä enemmän myös naisiin”, Marco Hirnstein kertoo.

”Useimpien älyllisten kykyjen osalta naisten ja miesten suoriutumisessa ei ole lainkaan eroa tai sitten ero on häviävän pieni. On kuitenkin joitain osa-alueita, joissa naiset suoriutuvat miehiä paremmin ja toisia osa-alueita, joissa miehet puolestaan loistavat.”

Tämä on tärkeä huomio, ja siitä voi olla hyötyä esimerkiksi sillloin, kun lääkärit pyrkivät selvittämään, onko henkilölle kehittymässä muistisairaus.

Jos tiedetään ennalta, että toisella sukupuolella on lähtökohtaisesti paremmat valmiudet tietyllä osaamisen alalla, tämä ero voidaan ottaa huomioon diagnoosia pohdittaessa. Kun naisten tiedetään tutkitusti olevan parempia löytämään ja muistamaan sanoja, tätä tietoa voidaan hyödyntää toisaalta välttämättämään naisten muistisairauksien alidiagnosointia ja vastaavasti miesten muistisairauksien ylidiagnosointia.