sosiopaatti

Näin tunnistat sosiopaatin

Sosiopaatti ei ole lainkaan niin hurmaava kuin psykopaatti. Sosiopaatit ovat ennalta arvaamattomia ja heillä on äärimmäisen lyhyt pinna. Usein heillä ei myöskään ole työpaikkaa eikä perhettä.

Sosiopaatti ei ole lainkaan niin hurmaava kuin psykopaatti. Sosiopaatit ovat ennalta arvaamattomia ja heillä on äärimmäisen lyhyt pinna. Usein heillä ei myöskään ole työpaikkaa eikä perhettä.

Millainen sosiopaatti on?

Sosiopaatia on persoonallisuushäiriö, joka kuuluu epäsosiaalisten persoonallisuuksien ryhmään. Ryhmä tautiluokitus on F60.2.

Alle 18-vuotiasta ei diagnosoida, vaikka sosiopatiasta saattaa olla lähes aina viitteitä jo alle 15 vuoden iässä.

Suomessa mielenterveyshäiriöiden diagnosoinnissa käytetään sekä Maailman terveysjärjestön kehittämää ICD-tautiluokitusjärjestelmää että American Psychiatric Associationin julkaisemaa DSM-5-järjestelmää (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

DSM-5:n mukaan tavallisin epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön piirre on:

 • Yleinen piittaamattomuus muista ja muiden oikeuksista. Tällainen käyttäytyminen on tyypillistä sekä psykopaattisille, sosiopaattisille sekä muille epäsosiaalisille persoonallisuuksille.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että psykopaatti ja sosiopaatti olisivat sama asia.

Sosiopaatin piirteet

Sosiopaattiin yhdistetään yleisesti ominaispiirteitä, joita yhdysvaltalaisen psykologin John Groholin mukaan ovat:

 • Impulsiivisuus ja ennalta arvaamattomuus.
 • Kyvyttömyys sitoutua toisiin ihmisiin.
 • Pitkät työttömyysjaksot.
 • Ei perhettä.
 • Nopea suuttuminen ja taipumus väkivaltaan.

Nämä piirteet johtavat siihen, että ympäristöllä ei juuri ole ymmärtämystä sosiopaatteja kohtaan.

Toisaalta sosiopaattikaan ei rikoksiin syyllistyessään juuri ajattele tekojensa seurauksia.

Henkilö, jolla huppari, istuu pöydässä

Sosiopaatilla on useita ominaispiirteitä.

© Shutterstock

Sosiopaattitesti: Oletko sosiopaatti?

Yhdysvaltalaisessa persoonallisuushäiriöiden DSM-5-luokittelussa epäsosiaalisen persoonallisuuden määritelmä täyttyy kuudella diagnostisella kriteerillä.

Alla on lyhennelmä testistä, joka voi antaa viitteitä siitä, mitä diagnoosin tarvitaan. Psykiatrisen diagnoosin voi kuitenkin tehdä vain psykiatri:

 1. Seuraava pitää paikkansa (a tai b):
  a. Itseluottamus kumpuaa henkilökohtaisista voitoista, vallasta tai ilosta.
  b. Tavoitteena on henkilökohtainen tyytyväisyys, eivätkä lait tai etiikka ole sen saavuttamisen esteenä.

 2. Ja jos jompikumpi seuraavista pitää paikkansa (a tai b):
  a. Huomaavaisuuden puute muiden tunteita, tarpeita tai kärsimystä kohtaan. Syyllisyyden tunnon puuttuminen toista loukattaessa tai vahingoitettaessa.
  b. Kykenemättömyys vastavuoroiseen intiimiin suhteeseen sekä toisten hallitseminen esimerkiksi uhkailemalla. Sosiopaatti ja rakkaus eivät yksinkertaisesti kuulu yhteen.

 3. Seuraavat persoonallisuuden tai käyttäytymisen piirteet:
  a. Manipulointi
  b. Epärehellisyys ja petollisuus
  c. Kyynisyys
  d. Aggressiivisuus
  e. Vastuuttomuus
  f. Impulsiivisuus
  g. Halu ottaa riskejä

 4. Vähintään 18 vuoden ikä.

Sosiopaatin, psykopaatin ja narsistin ero

Kolme persoonallisuushäiriötä muistuttavat toisiaan, ja nämä persoonallisuudet käyttäytyvät usein samantyyppisesti. Ne kuuluvat myös samaan diagnoosiryhmään.

DSM-5-järjestelmässä painotetaan sitä, että samalla henkilöllä voi olla useita diagnooseja, jos kriteerit täyttyvät.

Mainitut persoonallisuushäiriöt eroavat toisistaan kuitenkin useissa kohdissa.

Vain sosiopatia ja psykopatia kuuluvat epäsosiaalisiin persoonallisuushäiriöihin.

Sosiopaatti ja psykopaatti

Kummatkin luokitellaan epäsosiaalisiin persoonallisuushäiriöihin, ja niille on ominaista esimerkiksi välinpitämättömyys muiden ihmisten turvallisuutta kohtaan ja ne voivat muodostaa yhteiskunnassa vaaratekijän.

Tämä ei kuitenkaan merkitse, että sosiopaatit ja psykopaatit olisivat aina väkivaltaisia, vaikka heidät esitetään sellaisina elokuvissa ja tiedotusvälineissä.

Oikeuslääketieteeseen erikoistunut psykologi Robert D. Hare, joka on Brittiläisen Kolumbian emeritusprofessori, ei itse käytä sosiopaatti-nimitystä puhuessaan psykopaateista.

Haren mukaan psykopatiaan on geneettinen taipumus, jolloin psykopaatiksi synnytään.

Sosiopatia on Haren mukaan sen sijaan enemmän ympäristötekijöistä riippuva ilmiö, ja sosiopaattinen persoonallisuus voi muodostua kodissa, joss on fyysistä tai psyykkistä hyväksikäyttöä.

Lisäksi Hare toteaa, että sosiopaatti kykenee tuntemaan vihaa ja hän voi tuntea syyllistyyttä toisin kuin psykopaatti.

Sosiopaatti ja narsisti

Henkilöille, joilla on epäsosiaalinen ja narsistinen persoonallisuushäiriö, on yhteistä, että heillä on taipumus olla kylmä, puhelias, pinnallinen, hyväksi käyttävä ja empatiakyvytön.

Narsisti ei kuitenkaan ole yhtä impulsiivinen, aggressiivinen ja harhaanjohtava kuin sosiopaatti.

Lisäksi narsistit haluavat toisten ihailua ja kadehtimista, mitä sosiopaatit eivät kaipaa.

Empatiatesti: Testaa tästä, oletko empaattinen