Mikä on skitsofrenia?

Skitsofrenia on vakava mielenterveyshäiriö, jonka oireisiin kuuluvat harha-aistimukset ja -luulot sekä tunteiden ja ajatusten välisen yhteyden vääristyminen.

Skizofrenia

Skitsofrenian sairastumisriskiin vaikuttaa perimä, mutta sairauden puhkeaminen vaatii yleensä jonkin laukaisevan tekijän, kuten psyykeä kuormittavan elämäntilanteen tai päihteiden väärinkäytön.

Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että skitsofreenikkojen aivot eivät ole rakenteeltaan eivätkä toiminnaltaan aivan normaalit. Saksalainen Andreas Meyer-Lindenberg Mannheimin mielenterveyden keskustutkimuslaitoksesta kuvasi vuonna 2008 noin 500 ihmisen aivot. Heistä puolet sairasti skitsofreniaa. Magneettikuvaus paljasti, että muistitoimintoihin osallistuva aivoturso sekä useat aivokuoren harmaan aineen alueet olivat skitsofreenikoilla tavallista pienemmät.

Sen sijaan skitsofreenikoilta löytyi poikkeuksellisen suuria aivojen sisärakenteita. Nämä osat tunnetaan aivojuovion nimellä. Alueen toiminnalla on merkitystä niin tunteiden kuin liikkeidenkin säätelylle. Lisäksi aivojuovio välittää eri aivoalueiden toisilleen lähettämiä viestejä. Skitsofreenikoilla viestiyhteydet ovat ilmeisesti epänormaalit.

Lue lisää uudesta tutkimuksesta, jossa kuvataan skitsofrenian syitä.

Aivojen osien väliltä puuttuu yhteyksiä

Ian Ellison-Wright ja Ed Bullmore brittiläisestä Cambridgen yliopistosta analysoivat vuonna 2009 yli 400:n skitsofreniaa sairastavan ihmisen aivojen rakenteen. Aineisto oli saatu magneettikuvaukseen perustuvalla diffuusiotensoritekniikalla, jossa mitataan veden lämpöliikettä kudoksissa. Sillä saadaan monipuolista tietoa kudoksen toiminnasta, hienorakenteesta ja kudosrakenteiden suunnista.

Kuvaus paljastaa, mitkä aivojen osat liittyvät toisiinsa. Brittitutkimuksen mukaan skitsofreenikoilla oli niukasti hermoyhteyksiä kahdella otsa- ja ohimolohkojen alueella. Kyseisillä osilla on ratkaiseva asema talamuksen, otsalohkon ja pihtipoimun sekä otsa-, ohimo- ja päälakilohkon välisessä viestinnässä.