Shutterstock
narsisti

Narsisti – näin tunnistat narsistin

Narsismi on persoonallisuushäiriö, johon liittyy korkea käsitys omista kyvyistä ja empaattisuuden puute. Narsistin tunnistaminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Lue lisää siitä, mitkä persoonallisuuspiirteet liittyvät narsistiin.

Narsisti on henkilö, jonka oma käsitys itsestään on liioitellun arrogantti, joka ei tunne empatiaa ja joka vaatii paljon huomiota muilta.

Narsistit ovat usein taitavia manipuloimaan ja kontrolloimaan toisia ihmisiä. Narsistin voi tunnistaa narsististen luonteenpiirteiden perusteella.

Mitkä ovat narsistin piirteet?

Epäiletkö jonkun olevan narsisti? Tässä joukko narsistisia luonteenpiirteitä, jotka voivat auttaa sinua tunnistamaan narsistin.

Psykologit ovat listanneet narsistisen persoonallisuushäiriön diagnosoimisen kriteereiksi seuraavat seikat, joista vähintään viiden täytyy toteutua, jotta diagnoosi on mahdollinen.

Narsistiset piirteet:

 • Korkea käsitys omista kyvyistä, jolloin omakuva on myös suhteettoman positiivinen
 • Ylimielinen käytös
 • Jatkuva huomiontarve
 • Odottaa muilta erityiskohtelua
 • Tunne siitä, että on itse erityinen ja ainutlaatuinen
 • On muille kateellinen tai uskoo muiden olevan itselle kateellisia
 • Empaattisuuden puute
 • Käyttää muita kyynisesti hyväkseen saadakseen haluamansa
 • Tuntee tarvetta olla muiden suuren ihailun kohteena

Mikä on narsisti?

Narsismi on psyykkinen sairaus, johon liittyy ihailun kaipuu ja äärimmilleen vääristynyt omakuva. Tämä tarkoittaa sitä, että narsisti yliarvioi omat kykynsä ja uskoo olevansa muita parempi.

Narsisti odottaa myös erityiskohtelua ja jatkuvaa huomiota muilta.

Narsisti-sanaa käytetään usein ihmisistä, jotka ovat itsekeskeisiä ja ylimielisiä. Itse asiassa narsismi kuitenkin on psyykkinen häiriö, joka on luokiteltu kansainvälisessä ICD-10-tautiluokituksessa luokkaan "Muut persoonallisuushäiriöt".

Henkilöllä voi hyvin olla narsistisia luonteenpiirteitä, vaikka hänellä ei olisikaan siihen liitettyä persoonallisuushäiriötä.

Jos narsistiset luonteenpiirteet nousevat hallitseviksi, voidaan alkaa miettiä diagnoosia.

Kahdenlaisia narsisteja

Narsistit voidaan yleensä jakaa kahteen eri ryhmään:

 • Haavoittuvaisiin narsisteihin, joilla on mm. heikko itsetunto ja joiden on vaikeaa ottaa vastaan kritiikkiä.
 • Mahtaileviin narsisteihin, joilla on vahva itsetunto ja jotka tavoittelevat henkilökohtaista valtaa ja voittoja.

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan ryhmien välillä on suuria eroja.

Tutkimuksessa oli mukana 270 henkilöä. Tulokset viittaavat siihen suuntaan, että mahtailevilla narsisteilla on samoja piirteitä kuin psykopaateilla, kun taas haavoittuvaisten narsistien piirteet liittyvät ennen kaikkea puolustusmekanismeihin.

Tutkijat uskovat, että haavoittuvaisten narsistien käyttäytyminen kumpuaa tarpeesta kompensoida huonoa itsetuntoa. Suurin osa ihmisistä suhtautuu narsistiseen käyttäytymiseen negatiivisesti, ja siksi haavoittuvaiset narsistit jätetään yksin, jolloin narsistinen käyttäytymismalli jatkuu.

Brittitutkimus osoittaa myös, että kumpikin narsistityyppi halajaa korkeaa sosiaalista statusta, mutta vain haavoittuvainen narsisti välittää siitä, pitävätkö toiset ihmiset hänestä.

Brittitutkimus osoittaa myös, että kumpikin narsistityyppi halajaa korkeaa sosiaalista statusta, mutta vain haavoittuvainen narsisti välittää siitä, pitävätkö toiset ihmiset hänestä.

Narsisti Narkissos

Sana "narsisti" on peräisin kreikkalaisesta tarustosta, jonka mukaan kaunis Narkissos rakastui omaan kuvajaiseensa ja kuoli itserakkautensa tähden.

© Shutterstock

Narsismin syitä

Tutkijat eivät vieläkään tiedä, miksi joillekuille kehittyy narsistinen persoonallisuushäiriö. Siitä ollaan kuitenkin yhtä mieltä, että sekä perimä että ympäristö vaikuttavat asiaan.

Ihmiselle voi kehittyä narsistisia luonteenpiirteitä kasvuympäristönsä vuoksi. Häntä on ehkä kehuttu ylenpalttisesti tai hänellä on ollut jatkuva tarve hakea hyväksyntää vanhemmiltaan.

Kummassakaan tapauksessa ihmiselle ei silti välttämättä kehity narsistisia piirteitä.

Perimälläkin voi olla osuutta asiaan. Jotkin tutkimukset viittaavat siihen suuntaan, että narsismi voisi olla periytyvä.

Asiaa ei kuitenkaan vielä ole tutkittu riittävästi.

Hoito: Voiko narsisti muuttua?

On olemassa merkkejä siitä, että myös narsisti voi muuttua parempaan suuntaan.

Suuri tutkimus vuodelta 2019 osoitti, että narsistisia taipumuksia omaavien henkilöiden omakuva muuttui realistisemmaksi, kun he olivat kohdanneet elämässään vastoinkäymisiä.

Tutkijat toivat esiin muun muassa, että ensimmäinen työpaikka muuttaa usein narsistin käsitystä itsestään. Ensikohtaaminen työelämän kanssa aiheuttaa nimittäin sen, että narsistin on pakko ottaa vastaan kritiikkiä - jota narsisti yleensä vihaa.

Tutkimus kesti useita vuosia, ja siihen osallistuivat sadat eri sukupolvia edustavat ihmiset. Tutkijat kumoavatkin väitteen siitä, että jotkut sukupolvet olisivat toisia narsistisempia.