Shutterstock

Maskin takana: Näin luet toisten silmiä

Pelkistä silmistäkin voidaan päätellä toisen henkilön tunteita. Tutkimusten mukaan silmät paljastavat surun ja inhon mutta myös romanttisen kiinnostuksen.

Yleensä hymyilemiseen tai nenän nyrpistämiseen käytetään koko kasvoja.

Pelkät silmät voivat kuitenkin välittää varsin monimutkaisia tunteita. Koronapandemian ja kasvomaskien aikana silmien merkitys korostuu.

Viime vuosina tutkijat ovat selvittäneet sitä, miten paljon tietoa silmillä itse asiassa välitetään.

Silmien liikkeet kertovat inhosta ja pelosta

Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksessa koehenkilöt onnistuivat yhdistämään kuvat silmistä niihin liittyviin tunteisiin 90 prosentissa tapauksista. Koehenkilöillä oli käytössään 50 eri tunnevaihtoehtoa, esimerkiksi suru, inho ja yllätys.

Tutkimuksessa todettiin, että tunteita paljastavat nimenomaan silmien liikkeet.

Koehenkilöt esimerkiksi yhdistivät usein silmien siristämisen inhoon tai epäluuloon. Täysin avoimet silmät taas puolestaan liitettiin pelkoon tai ihailuun.

Tutkijoiden mukaan ihmiset lukevat tunteita silmien liikkeistä, sillä liikkeet liittyvät näköaistin yleiseen toimintaan. Kun ihminen siristää silmiään, valoa pääsee silmään vähemmän, jolloin kontrastit voimistuvat. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun ihminen on epäluuloinen. Kun silmät taas aukaistaan kunnolla, silmään pääsee enemmän valoa ja näkökenttä laajenee. Siitä on hyötyä silloin, kun ihminen on vaarallisessa tilanteessa.

Kuuntele juttu, jossa kerrotaan, miten katse ja kasvonilmeet liittyvät ihmisen evoluutioon:

Kun kaikki ihmiset käyttävät samanlaisia kasvonilmeitä esimerkiksi pelon ilmaisemiseen, kasvojen liikkeet auttavat meitä toimimaan vaaran uhatessa. Esimerkiksi vaaratilanteessa toisten suuret silmät viestivät muille vaarasta.

Pupillien koko paljastaa epäilykset

Toisissa kokeissa on keskitytty pupillien kokoon, kun on yritetty selvittää, valehtelevatko koehenkilöt. Valehdeltaessa pupillit laajenevat nimittäin keskimäärin millimetrin suuremmiksi.

Pupillit laajenevat myös silloin, kun ihminen on epävarma. Ja mitä vaikeampi valintatilanne on, sitä suuremmat pupillit henkilöllä on.

Tarkkaa syytä pupillien suurenemiseen tutkijat eivät tiedä, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että pupillit laajenevat usein silloin, kun aivot käyvät ylikierroksilla.

Katseet menevät suoraan aivoihin

Tutkimuksissa, joissa on tarkkailtu aivojen tunnekeskuksen eli mantelitumakkeen aktiivisuutta, silloin, kun silmät tekevät erilaisia tehtäviä, on osoitettu, että silmät liittyvät tiiviisti tunteisiin.

Yhdessä kokeessa selvisi, että mantelitumake aktivoituu silloin, kun ihminen vilkaisee ympärilleen saadakseen selville, katsooko häntä joku.

Tällä voi olla yhteys ihmisen evoluutioon, sillä toisia tarkkaillaan silloin, kun etsitään kumppania, tai silloin, kun varmistetaan, että vaara ei uhkaa. Joka tapauksessa se todistaa sen, että aivot on koodattu tulkitsemaan toisten ihmisten tunteita silmien perusteella.