Lisäsähkö mykistää harhaäänet

Ranskalaistutkijat paljastavat, että sähköimpulssit voivat vaimentaa skitsofreniasta kärsivien kokemat harhaäänet.

Äänet

Kallon ympärille muodostettu magneettikenttä pystyy
johtamaan sähköä aivoihin.

© Université de Caen Normandie

Skitsofrenian yksi tavallisista arkea häiritsevistä oireista on olemattomien äänien kuuleminen.

Nyt Ranskassa Caenin yliopistossa on ehkä löydetty alue, joka aiheuttaa äänet, sekä ”kytkin”, jolla pään sisäinen äänentoisto sammutetaan.

Tutkijat antavat aivoille sähköhoitoa

Ranskalaistutkijat osoittivat, että äänet saadaan usein vaikenemaan transkraniaalisella magneettistimulaatiolla ei TMS:llä.

Menetelmässä lähetetään sähköä tiettyihin aivojen osiin kallon ulkopuolelle muodostetun magneettikentän avulla.

Koehenkilöt selviytyivät testissä parhaiten

Kokeessa 59 skitsofreniapotilasta vastasi ensin kyselyyn, joka koski heidän kuulemiaan ääniä.

Potilailta kysyttiin esimerkiksi, kuinka usein he kuulevat ääniä ja tulevatko äänet pään sisältä vai ulkopuolelta. Vastausten perusteella potilaat jaettiin hallusinaatioluokkiin.

Osa potilaista sai oikeaa magneettistimulaatiota ja osa toimi vertailuryhmänä, joka sai samantyyppistä lumehoitoa.

35 prosenttia henkilöistä, jotka saivat oikeaa magneettistimulaatiota, koki hallusinaatioiden vähenevän huomattavasti.

Vertailuryhmän jäsenistä äänien kuuleminen väheni vain yhdeksällä prosentilla.

Seuraavaksi ranskalaistutkijat aikovat selvittää, kuinka kauan uuden menetelmän teho kestää.