Shutterstock
Edustaja Alexandria Ocasio-Cortez pitää puhetta

Laaja tutkimus: Naispoliitikot keskeytetään useammin kuin miehet

Kun käytiin läpi 24 000 Yhdysvaltojen kongressin kokoontumista, selvisi, että naispoliitikot keskeytettiin 10 prosenttia useammin kuin miehet. Kun naiset puhuivat tasa-arvosta, heidät keskeytettiin kaksi kertaa niin usein kuin muita aiheita käsiteltäessä.

Yhdysvalloissa naispoliitikot keskeytetään useammin kuin miespoliitikot. Keskimäärin riski tulla keskeytetyksi on naisilla kymmenen prosenttia korkeampi kuin miehillä, osoittaa laaja tutkimus, joka perustuu yli 24 000:een kongressin kokoontumiseen.

Kun naiset keskustelevat tasa-arvon, abortin ja hyvinvoinnin kaltaisista aiheista, heidät keskeytetään kaksi kertaa niin kuin silloin, kun he käsittelevät muita aiheita.

Toisaalta iäkkäät naiset keskeytetään harvemmin kuin heidän yhtä kokeneet miespuoliset kollegansa.

Senaatin harvat naiset keskeytetään usein

Uudessa raportissa tarkastellaan kongressin valiokuntakokouksia vuosina 1994–2018. Niissä lausutuista kolmesta miljoonasta lauseesta lähes viisi prosenttia keskeytti toinen edustaja.

Valiokunnat ovat tärkeitä poliittisia näyttämöitä, koska niissä muotoillaan ja valitaan lakiehdotukset kongressin kahden osan, edustajainhuoneen ja senaatin äänestettäväksi.

Edustajainhuone Yhdysvaltojen kongressissa
  1. kongressin edustajainhuoneen avajaiset 3. tammikuuta 2017. Tämä kongressi on viimeinen uudessa tutkimuksessa mukana ollut.
© Shutterstock

Etenkin senaatissa naisten oli vaikea saada asiaansa esitettyä. Siellä naispoliitikot keskeytettiin kymmenen prosenttia useammin kuin miespuoliset kollegat, kun taas edustajainhuoneessa ei ilmennyt merkittävää eroa.

Naiset käyttivät vain noin viidenneksen senaatin puheajasta, koska heillä on siellä aliedustus. Sadasta senaattorista vain 24 on naisia.

Keskustelu tasa-arvosta epätasa-arvoista

Vielä heikommalta tasa-arvo näytti silloin, kun käsiteltävänä oli juuri tasa-arvo.

Tällöin sekä miehet että naiset keskeytettiin useammin kun muista aiheista keskusteltaessa, koska tutkijoiden mukaan tasa-arvo jakaa helposti keskustelijat jyrkästi kahteen eri poliittiseen leiriin.

Asia selvisi käytäessä läpi hieman alle 4 000 keskustelua, jotka käsittelivät erilaisia "naisasiakysymyksiä", kuten pääsyä työmarkkinoille, tasa-arvoista palkkausta, koulutusta, hyvinvointia ja aborttia.

Naiset keskeytettiin (vielä) useammin, kun he olivat esittämässä mielipidettään tasa-arvoasioista.

Tällöin muut poliitikot keskeyttivät naiskollegansa yli kaksi kertaa niin useasti kuin muissa aiheissa.

Keskeyttäminen on vallankäyttöä

Konkarinaiset keskeytetään harvimmin

Tutkimuksessa kartoitettiin myös sitä, vaikuttavatko keskeytykseen muut tekijät.

Kollegoiden kohteliaisuutta edistää se, että puhuja on valiokunnan puheenjohtaja. Poliitikon kuulumisella suurimpaan tai pienimpään puolueeseen oli myös merkitystä, sillä vähemmistöpuolueiden jäsenet keskeytettiin useammin. Demokraattien edustajatkin keskeytettiin useammin kun republikaanien edustajat.

Yllättävintä oli ehkä se, että urallaan pitkälle ehtineet rutinoituneet naispoliitikot keskeytettiin harvemmin kuin heidän kokeneet miespuoliset kollegansa. Sekä miehillä että naisilla keskeytytetyksi tulemisen riski kasvoi iän ja kokemuksen myötä. Ikääntyneillä miehillä riski oli kuitenkin suurempi kuin samanikäisillä naisilla.

20 vuoden kongressiedustuksen jälkeen erot miesten ja naisten välillä näyttivät pienenevän, ja kehityskulku jatkui 20 vuoden jälkeen niin, että parkkiintuneet miesdustajat keskeytettiin useammin kuin pitkän kongressiuran loppupuolella olevat naispoliitikot.

Lisäksi sekä mies- että naispoliitikot olivat itse sitä taipuvaisempia keskeyttämään kollegansa mitä pidempään he olivat olleet kongressin jäseniä.