HBO Nordic

Pahuus heikentää valtaa

Taisteluissa ratkaistaan, kuka saa valtaistuimen Game of Thrones -sarjassa, mutta silkalla matematiikalla, biologialla ja psykologialla selviää, että tietyillä ihmistyypeillä ja luonteenpiirteillä on etulyöntiasema valtapelissä. Toisilla taas mahdollisuudet ovat paljon heikommat.

Tieteen Kuvalehti tutkii Game of Thrones -sarjaa tieteen silmin. Tällä kertaa vuorossa ovat vallanpitäjät.

Perilliset

Hallitsija on raskaana veljelleen, jolla on 50-prosenttisesti samat geenit.

© HELEN SLOAN/hbonordic.com

Liian läheistä sukua

Game of Thronesin maailmassa vallanpitäjillä on havaittavissa sama taipumus sisäsiittoisuuteen, joka on kukoistanut monissa kuningasperheissä aina muinaisen Egyptin ajoista alkaen.

Jokaisella ihmisellä on perimässään mutaatioita, joista jokin voi johtaa vammaan tai sairauteen. Nämä geenimuodot ovat kuitenkin usein väistyviä, joten ne eivät vallitse lapsen perimässä, kun geenin toinen alleeli toimii.

Sukulaisilla on usein sama mutaatio, joten jos esimerkiksi sisarukset saavat lapsia keskenään, lapsi saattaa saada yhdestä geenistä kaksi viallista versiota.

Kaksi sairasta geeniä sairastuttaa perillisen

Kun sisarukset lisääntyvät, lapsi voi saada kaksi sairasta alleelia.

© Oliver Larsen

1. Ei-sukulaiset lisääntyvät

Kaksi ihmistä, joista toisella on yksi terve ja yksi väistyvä sairas geeni (punainen) ja toisella kaksi tervettä geeniä (musta), saavat lapsen.

© Oliver Larsen

2. Lapsi saa dominoivan terveen geenin

Lapsi saa dominoivan terveen geenin ja väistyvän sairaan alleelin.

© Oliver Larsen

3. Lapsella on kaksi sairasta geeniä

Kun sisarukset, joilla on sama väistyvä sairas geeni, lisääntyvät, lapsi voi saada kaksi sairasta alleelia. Silloin sairas geeni dominoi.

Vallantavoittelijat

Syndrooma E johtuu ilmeisesti aivojen otsalohkon (vaaleanpunainen) viasta.

© Shutterstock

Pahuus sammuttaa vaistot

Game of Thronesissa on kasapäin henkilöhahmoja, jotka haluavat päästä valtaan väkivaltaisin keinoin. Väkivaltaa on pidetty barbaarisena käyttäytymismuotona, jonka juuret ovat matelijanaivoissa, mutta uudet neurologiset tutkimukset viittaavat siihen, että poikkeuksellinen pahuus saattaakin liittyä aivojen etuotsalohkoon.

Psykologiassa todetaan, että pahuus ilmenee muun muassa toistuvina väkivallantekoina ja niukkana tunnerekisterinä. Oireyhtymää kutsutaan syndrooma E:ksi, jossa E tulee englannin sanasta evil, pahuus.

Oireyhtymä eroaa psykopatiasta ja sadismista siten, että henkilö on tietoinen oikeasta ja väärästä, mutta ei tunne vastenmielisyyttä toisten vahingoittamista kohtaan, kun hänellä on korkeampi päämäärä saavutettavanaan.

Rationaalisia päätöksiä tehdään etuotsalohkossa. Henkilöillä, joilla on sydrooma E, otsalohko ei enää kuuntele aivojen alkukantaisempien alueiden viestejä, jotka normaalisti estävät väkivaltaisen käytöksen.

Poliitikot

Daenerys on vahvimman ryhmän keskiössä, mutta hänellä on vain kaksi vahvaa yhteyttä ryhmän ulkopuolelle.

© HBO Nordic

Matematiikka selvittää todelliset vallanpitäjät

Valtaistuinpelissä voitat tai kuolet. Se on koko Game of Thrones -sarjan keskeisin sääntö.

Sarjan edetessä monet kuolevat, mutta matemaatikot ovat nyt selvittäneet, kenellä on suurin mahdollisuus nousta valtaistuimelle.

Yhdysvaltalaisen Macalesterin yliopiston verkostotutkijat analysoivat monimutkaisia verkostoja, jotka koostuvat eri tekijöiden välisistä suhteista ja niiden solmukohdista.

Verkostoilla tutkitaan muun muassa sitä, miten internetissä kotisivut ovat yhteydessä toisiinsa linkkien ja liikenteen välityksellä. Verkostoanalyysissä selvitetään yhteyksien ja tekijöiden määrä sekä läheisyys keskeisiin solmukohtiin. Vaikutusvaltaisin toimija on se, jolla on monimutkaisin verkosto.

Tutkijaryhmä sovelsi teoriaansa Game of Thrones -sarjaan ja loi henkilöhahmoista verkoston.

Tietokoneet laskivat yhteyksien määrän sarjan dialogin ja tapahtumien perusteella. Verkostossa henkilöhahmot olivat solmukohtia ja hahmojen välinen viestintä yhteyksiä.

Kartta esittää sarjan hahmojen suhteet silkan matemaattisesti. Tietoja voidaan myöhemmin analysoida sosiologian menetelmin.

Matematiikka selvittää todelliset vallanpitäjät

Politiikassa oikeat suhteet ratkaisevat. Monimutkaisen verkoston analysointi voi selvittää, kuka pääsee vallan kahvaan.

Oliver Larsen

Yhteyksiä syntyy, kun kaksi henkilöä on samassa paikassa, puhuu toisilleen tai mainitsee kolmannen henkilöhahmon.

Oliver Larsen

Värit ilmaisevat ryhmiä, jotka verkosto luo suhteen tason perusteella.

Oliver Larsen

968 yhteyttä 43 hahmoon tekevät Jon Nietoksesta sarjan vaikutusvaltaisimman henkilön 7. kaudella.

Oliver Larsen