Shutterstock

Outoa aivotoimintaa kuolevilla potilailla

Yhdysvaltalaistutkija mittasivat, mitä aivoissa tapahtuu kuoleman kynnyksellä. He havaitsivat toimintaa, joka voi selittää lähellä kuolemaa käyneiden kokemukset.

Lähellä kuolemaa käyneet kertovat usein unista ja hallusinaatioista, joita yleensä ei esiinny muissa elämän vaiheissa.

Tavallisia kuolemanrajakokemuksia ovat muun muassa näköaistimus pimeästä tunnelista, jonka päässä näkyy valoa, tai kokemus, että elämä kulkee kuin elokuvana silmien editse.

Yhteistä kaikille rajakokemuksille on se, että tieteen on ollut vaikeaa selittää niitä.

Tutkijoille on aiheuttanut harmaita hiuksia myös se, miten on mahdollista, että aivojen toiminta jatkuu, vaikka sydän on lakannut toimimasta.

Viime vuosina tutkimukset ovat hieman lisänneet ymmärrystä asiasta, ja tuore Michiganin yliopistossa Yhdysvalloissa tehty tutkimus tuo selityksen ehkä askelen lähemmäksi.

Tutkimuksessa havaittiin kuolevilla potilailla outoa aivotoimintaa. Tutkijat kertovat havainnostaan Proceedings of the National Academy of Sciences -tiedejulkaisussa ilmestyneessä artikkelissaan.

Kuoleman läheisyys aktivoi muistot

Tutkimusta johtanut neurologi Jimo Borjigin kiinnostui kuolemanrajakokemuksista kymmenen vuotta sitten, kun hän havaitsi kiinnostavaa toimintaa kuolevien rottien aivoissa.

Rottakokeissa Borjigin kollegoineen havaitsi kuolevien eläinten aivoissa niin sanottuja gamma-aaltoja. Gamma-aallot ovat suuritaajuisimpia aivoaaltoja. Niitä esiintyy ihmisillä mittauksissa yleensä silloin, kun heitä pyydetään palauttamaan mieleensä muistoja.

Gamma-aallot syntyvät niissä aivojen osissa, jotka liittyvät muun muassa muistiin, aistiharhoihin ja selkouniin eli uniin, joita nähdessään ihminen tietää näkevänsä unta.

Nyt julkistetussa tutkimuksessa Borjigin kollegoineen havaitsi samankaltaisia gamma-aaltoja kuolevilla ihmispotilailla, joiden aivotoimintaa seurattiin EEG:n eli aivosähkökäyrän avulla.

© Mikkel Juul Jensen

Aivot komentavat sydämen pysähtymään

Tutkimuksessa seurattiin neljän potilaan aivotoimintaa.

Kahdella potilaista esiintyi huomattavan paljon gamma-aaltoja sellaisella aivojen alueella, jolla on keskeinen merkitys ihmisen tietoisuudelle. Myös kahdella muulla potilaalla aivotoiminta vilkastui juuri ennen kuolemaa.

Tutkijat painottavat, että on mahdotonta sanoa, miten potilaat itse kokivat aivotoiminnan lisääntymisen.

Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että äkillisesti vilkastunut aivotoiminta voi liittyä näkö- ja kuuloaistimuksiin, mikä voisi selittää lähellä kuolemaa käyneiden oudot kokemukset.