Oletko ghostannut ystävän? Se voi kostautua

Hylkääminen ilman selitystä voi olla loukkaavaa sen kohteelle, mutta siitä voi olla negatiivisia seurauksia myös ghostaajalle itselleen, kertoo tuore tutkimus.

Sähköisten medioiden vuoksi ghostaamisesta on tullut yhä yleisempää. Yhdellä klikkauksella voit nimittäin hylätä jonkun ilman selitystä.

© Shutterstock

Sinäkin olet ehkä kokenut sen. Ystävä tai tuttu, jonka kanssa olet viihtynyt hyvin, lopettaa yhteydenpidon yllättäen ja ilman mitään selityksiä.

Ilmiölle on annettu englanninkielisessä maailmassa nimi ghosting, joka tarkoittaa kadota kuin aave. Suomessa puhutaan ghostaamisesta.

Hylätyksi tuleminen voi tuntua loukkaavalta, mutta tökerö suhteen katkaiseminen voi kostautua myös ghostaajalle itselleen. Näin kertoo tuore Wienin yliopistossa tehty tutkimus, joka on ilmestynyt Telematics and Informatics -tiedejulkaisussa.

Itävaltalaistutkijoiden mukaan useimmat ghostaamista käsittelevät tutkimukset ovat tarkastelleet ilmiötä hylätyksi tulleen näkökulmasta.

Sen sijaan ghostaajia on tutkittu varsin vähän, kertoo yksi tutkimuksen tekijöistä, Michaela Forrai, joka myöntää itsekin syyllistyneensä ghostaamiseen.

Siksi Forrai kollegoineen lähti tutkimaan ghostaajien perusteita suhteen katkaisemiseen. Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä seurauksia ghostaamisesta oli ghostaajille itselleen.

Ghostaaminen kostautuu pitkällä aikavälillä

Tutkimuksen aineistona oli kahden kyselytutkimuksen tulokset. Kyselyt tehtiin neljän kuukauden välein. Ensimmäiseen osallistui 978 henkilöä, ja heistä 415 osallistui toiseen.

© Shutterstock

Yleistynyt ilmiö

Kysymyksillä kartoitettiin ensin osanottajien taipumusta katkaista suhde ystäviin tai tapailu- tai seurustelukumppaneihin. Kysymyksissä ei käytetty termiä ghostaaminen.

Sen jälkeen osanottajat saivat vastatakseen kysymyksiä itsetunnosta, mahdollisesta masennustaipumuksesta ja sosiaalisten medioiden ahdistavan viestimäärän aiheuttamista kokemuksista.

Ystävän ghostaaminen masentaa

Tutkimuksen mukaan ne, jotka ghostaavat tapailu- tai seurustelukumppaninsa, kokevat usein viestittelyn sosiaalisissa medioissa ahdistavaksi. Tutkijat päättelivät ghostaajan kokevan, että suhteen katkaiseminen ilman selityksiä parantaa hänen hyvinvointiaan. Tapailu- tai seurustelukumppanin ghostaamisesta ei seurannut ghostaajalle mielialan laskua.

Ystävyyssuhteiden osalta tulos oli toinen. Tutkimuksen mukaan niillä, jotka hylkäävät ystävän ilman selityksiä, esiintyi pitkällä aikavälillä muita enemmän taipumusta masennukseen.

Sen sijaan sen enempää romanttisten tuttavuuksien kuin ystävyyssuhteidenkaan katkaiseminen ei vaikuttanut ghostaajan itsetuntoon.

Tutkimuksen osanottajien keski-ikä oli vähän yli 19 vuotta. Naisia oli hieman enemmän kuin miehiä. Tutkijat huomauttavatkin, että tulokset eivät välttämättä päde sellaisenaan vanhempiin ghostaajiin.