Shutterstock

Naiset tuntevat enemmän kipua

Miehet ja naiset eivät tunne kipua aivan samalla tavalla. Tutkijat ovat nyt selvittäneet, kumpi sukupuoli kärsii enemmän.

Synnytys versus potku

Kumpi tekee enemmän kipeää?

Kivesten pinnalla on paljon sellaisia kipua aistivia hermosoluja, jollaisia esiintyy muuten ainoastaan sisäelimissä.

Hermosolut reagoivat hyvin herkästi, ja ne ovat yhteydessä muun muassa aivojen pahoinvointikeskukseen.

Siksi potku kiveksiin voi aiheuttaa huonovointisuutta, verenpaineen nousua, sykkeen kiihtymistä ja hikoilua.

Asiasta ei ole epäilystäkään: Synnyttäminen on huomattavasti kivuliaampaa kuin potku kiveksiin.

Naisilla on samankaltaisia kipua aistivia soluja runsaasti synnytyskanavassa, joka laajenee synnytyksen aikana voimakkaasti.

Siksi synnytyskipu muistuttaa sitä kipua, josta mies kärsii lyhytaikaisesti, kun kiveksiin potkaistaan. Se vain kestää keskimäärin kahdeksan tuntia.

Lisäksi synnyttäjälle aiheuttaa paikallisesti kipua lihasten jännittyminen ja kudosten venyminen. Häntä voi auttaa kestämään tietoisuus lapsen saamisesta.

Mies sen sijaan voi huolestua suvunjatkamiskykynsä säilymisestä.

Kipukynnys

Sukupuolierot tulevat ilmi testeissä

On voitu todistaa kokeellisesti, että naiset aistivat enemmän kipua. Heillä on siis matalampi kipukynnys kuin miehillä.

Alla olevassa kaaviossa tutkijat esittävät, miten miesten ja naisten kipukynnys vertautuu keskiarvoon. Naisten kipukynnys on yleensä alempi, olipa sitten kyseessä kuumuus ja kylmyys tai selkä tai kasvot.

Kaavio selventää naisten ja miesten kipukokemusten eroja. Y-akselilla esitetään erilaisia kivun aiheuttajia: kuumuus, kylmyys, isku selkään tai kasvoihin. X-akselilla esitetään poikkeamat keskimääräisestä kipukynnyksestä. Miehillä on kaikissa kohdissa korkeampi kipukynnys, naisilla matalampi. Toisin sanoen, naiset kokevat kipua enemmän kuin miehet. Lähde: E. J. Bartley and R. B. Fillingim, 2013

© Shutterstock & Malene Vinther

Jotkut tutkijat arvelevat, että sukupuolten välinen ero kipukynnyksessä johtuu ennen kaikkea kulttuurista. Kulttuurillemme on heidän mukaansa tyypillistä odottaa, että miehet ovat karskimpia ja että miehet siksi eivät niin helposti myönnä tuntevansa kipua.

Kipukynnyksen erot voivat kuitenkin johtua myös puhtaasti biologisista syistä. Tutkijoilla on kolme ehdotusta asiaan vaikuttavista tekijöistä.

3 asiaa, joiden vuoksi naiset ja miehet kokevat kivun eri tavalla:

  1. Naisen aivot vahvistavat kipuviestejä
    Eläinkokeissa on saatu vihjeitä siitä, että naaraiden hermopäätteet eivät ole yhtä herkkiä kivulle kuin koiraiden. Silti naaraat – myös naiset – tuntevat enemmän kipua. Näyttää siltä, että naisen aivot voimistavat kipusignaaleja niin paljon, että niistä tulee tehokkaampia kuin miehillä.

  2. Testosteroni lievittää kipua
    Aivojen kipualueilla on reseptoreja, joihin sukupuolihormonit voivat sitoutua. Näin ne vaikuttavat kipuaistimuksiin. Naishormonit estrogeeni ja progesteroni sekä lievittävät että voimistavat kipua, kun taas mieshormoni testosteroni vaikuttaa yleensä ainoastaan kipua lievittävästi.

  3. Hyvä muisti voimistaa kipua
    On ajateltavissa, että kuukautiskierto tekee naisista tietoisempia kehonsa tilasta ja tapahtumista. Siksi naiset kiinnittävät enemmän huomiota epämiellyttäviin tuntemuksiin. Lisäksi naiset muistavat paremmin kivuliaat kokemukset kuin miehet. Se tehostaa reagoimista kipuun.